Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Zaļkalne, Marija
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Zamaiča, LūcijaMeklē Zaļkalns , Teodors

   1.
Tēlnieka Teodora Zaļkalna veidotais Friča Bārdas kapa piemineklis (atklāts 1933). Umurgas kapi. Fotogrāfs: nezināms. 17,2 x 11,3 cm.

Inventāra Nr.: LABR R8310-07.
Topogrāfija/Šifrs: Bārda Antons 38-07.


Fricis Bārda ( 1880. 25. janvāris - 1919. 13. marts ) dzejnieks, [dzejnieka Antona Bārdas brālis; dzejnieces Paulīnas Bārdas vīrs]
Teodors Zaļkalns ( 1876. 30. novembris - 1972. 06. septembris ) tēlnieks, [līdz 1930 Teodors Grīnbergs; tēlnieces Marijas Zaļkalnes vīrs; LMA prof. (no 1947)]

   2.
Tēlnieka Teodora Zaļkalna veidotais Friča Bārdas kapa piemineklis (atklāts 1933). Umurgas kapi. Fotogrāfs: nezināms. 17 x 11,2 cm.

Inventāra Nr.: LABR R8310-09.
Topogrāfija/Šifrs: Bārda Antons 38-09.


Fricis Bārda ( 1880. 25. janvāris - 1919. 13. marts ) dzejnieks, [dzejnieka Antona Bārdas brālis; dzejnieces Paulīnas Bārdas vīrs]
Teodors Zaļkalns ( 1876. 30. novembris - 1972. 06. septembris ) tēlnieks, [līdz 1930 Teodors Grīnbergs; tēlnieces Marijas Zaļkalnes vīrs; LMA prof. (no 1947)]

   3.
Tēlnieka Teodora Zaļkalna veidotā Friča Bārdas kapa pieminekļa uzstādīšana. 1933. gads, Umurgas kapi. Fotogrāfs: nezināms. 8,5 x 13,8 cm.

Inventāra Nr.: LABR R8310-10.
Topogrāfija/Šifrs: Bārda Antons 38-10.


Fricis Bārda ( 1880. 25. janvāris - 1919. 13. marts ) dzejnieks, [dzejnieka Antona Bārdas brālis; dzejnieces Paulīnas Bārdas vīrs]
Teodors Zaļkalns ( 1876. 30. novembris - 1972. 06. septembris ) tēlnieks, [līdz 1930 Teodors Grīnbergs; tēlnieces Marijas Zaļkalnes vīrs; LMA prof. (no 1947)]

   4.
Tēlnieks Teodors Zaļkalns darbā pie Friča Bārdas kapa pieminekļa. 1933. gads, Umurgas kapi. Fotogrāfs: nezināms. 13,7 x 8,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R8310-11.
Topogrāfija/Šifrs: Bārda Antons 38-11.


Fricis Bārda ( 1880. 25. janvāris - 1919. 13. marts ) dzejnieks, [dzejnieka Antona Bārdas brālis; dzejnieces Paulīnas Bārdas vīrs]
Teodors Zaļkalns ( 1876. 30. novembris - 1972. 06. septembris ) tēlnieks, [līdz 1930 Teodors Grīnbergs; tēlnieces Marijas Zaļkalnes vīrs; LMA prof. (no 1947)]

   5.
Friča Bārdas kaps un tēlnieka Teodora Zaļkalna veidotais Friča Bārdas kapa piemineklis (atklāts 1933). Umurgas kapi. Fotogrāfs: K.  Zariņš. 8,2 x 13,2 cm.

Inventāra Nr.: LABR R8310-05.
Topogrāfija/Šifrs: Bārda Antons 38-05.


Fricis Bārda ( 1880. 25. janvāris - 1919. 13. marts ) dzejnieks, [dzejnieka Antona Bārdas brālis; dzejnieces Paulīnas Bārdas vīrs]
Teodors Zaļkalns ( 1876. 30. novembris - 1972. 06. septembris ) tēlnieks, [līdz 1930 Teodors Grīnbergs; tēlnieces Marijas Zaļkalnes vīrs; LMA prof. (no 1947)]
K.  Zariņš fotogrāfs; Limbaži

   6.
Rūdolfs Blaumanis ap 1903. gadu. Zīmējums, 1927. gads. Drukāts. Rīga. Mākslinieks: Teodors Zaļkalns. Izdevniecība: apgāds Zelta Ābele. 24,5x19,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R26923-19.
Topogrāfija/Šifrs: Iz111-19.


Rūdolfs Kārlis Leonīds Blaumanis ( 1863. 01. janvāris - 1908. 04. septembris ) rakstnieks
Teodors Zaļkalns ( 1876. 30. novembris - 1972. 06. septembris ) tēlnieks, [līdz 1930 Teodors Grīnbergs; tēlnieces Marijas Zaļkalnes vīrs; LMA prof. (no 1947)]

   7.
Rūdolfa Blaumaņa krūšutēls, darināts no marmora 1913. gadā. Fotogrāfs: nezināms. Mākslinieks: Teodors Zaļkalns. 13,7 x 8,6 cm.

Inventāra Nr.: LABR R27569-35.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Iz154–35.


Rūdolfs Kārlis Leonīds Blaumanis ( 1863. 01. janvāris - 1908. 04. septembris ) rakstnieks
Teodors Zaļkalns ( 1876. 30. novembris - 1972. 06. septembris ) tēlnieks, [līdz 1930 Teodors Grīnbergs; tēlnieces Marijas Zaļkalnes vīrs; LMA prof. (no 1947)]

   8.
Linarda Laicena 25 gadu darba jubilejas svinības. No kreisās: 1. rindā: 1. Oto Nonācs, 2. ?, 3. Pāvils Rozītis, 4. Olga Laicena, 5. Linards Laicens, 6. Rūdolfs Egle, 7. Jānis Akuraters, 8. Antons Austriņš. 2. rindā: 1. Pauls Betlers, 2. Kārlis Dzelzītis, 3. Andrejs Upīts, 4. Olga Dzelzīte, 5. Olga Upīte, 6. Anna Grēviņa, 7. Kuršinska, 8. ?, 9. ?, 10. Lūcija Zamaiča, 11. Valdis Grēviņš, 12. Kārlis Dziļleja, 13. Teodors Zaļkalns, 14. Edvarts Virza, 15. Jūlijs Sproģis. 3. rindā: 1. Edgars Sūna, 2. Jūlijs Lācis, 3. Jānis Kalniņš, 4. ?, 5. ?, 6. Grīnbergs Oto, 7. Jānis Kārkliņš, 8. Pāvils Gruzna, 9. Altbergs. 1928. gads, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 10,5 x 16,3 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6098-13.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Birkerts Antons 11–13.


Linards Laicens ( 1883. 15. novembris - 1937. 03. augusts ) rakstnieks
Oto Nonācs ( 1880. 12. marts - 1942. ) žurnālists, sabiedrisks darbinieks
Pāvils Rozītis ( 1889. 01. decembris - 1937. 20. februāris ) rakstnieks, žurnālists
Olga Eiženija Laicena ( 1899. 25. jūlijs - 1993. 01. augusts ) literatūras darbiniece, [dz. Skuja; rakstnieka Linarda Laicena sieva]
Rūdolfs Egle ( 1889. 29. aprīlis - 1947. 17. decembris ) literarūrzinātnieks, tulkotājs, [filol. z. k. (1945), bibliogrāfa Kārļa Egles brālis]
Jānis Akuraters ( 1876. 13. janvāris - 1937. 25. jūlijs ) rakstnieks, [tulkotājas Laimas Akurateres tēvs]
Antons Austriņš ( 1884. 31. janvāris - 1934. 17. aprīlis ) rakstnieks, [literātes Mudītes Austriņas tēvs]
Pauls Betlers ( 1883. 25. maijs - 1969. 14. jūlijs ) izdevniecību darbinieks
Kārlis Dzelzītis ( 1892. 25. jūnijs - 1982. 08. janvāris ) dzejnieks, [arī Kārlis Dzelzs]
Andrejs Upīts ( 1877. 04. decembris - 1970. 17. novembris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, kritiķis, [filol. zin. dokt. (1945), LPSR ZA akad. (1946)]
Olga Dzelzīte [dzejnieka Kārļa Dzelzīša sieva]
Anna Grēviņa ( 1892. 13. jūlijs - 1979. 27. janvāris ) tulkotāja, [dz. Dēķena; dzejnieka Valda Grēviņa sieva; rakstnieka Valta Grēviņa un literatūras un teātra kritiķa Māra Grēviņa māte]
Kuršinska [rakstnieka Andreja Kurcija sieva]
Lūcija Zamaiča ( 1893. 26. februāris - 1965. 17. janvāris ) rakstniece
Valdis Grēviņš ( 1895. 26. septembris - 1968. 07. aprīlis ) dzejnieks un tulkotājs, [tulkotājas Annas Grēviņas vīrs; rakstnieka Valta Grēviņa un literatūras un teātra kritiķa Māra Grēviņa tēvs]
Kārlis Dziļleja ( 1891. 13. decembris - 1963. 16. decembris ) rakstnieks, literatūrkritiķis, pedagogs, [līdz 1940. 12.II Kārlis Tīfentāls]
Teodors Zaļkalns ( 1876. 30. novembris - 1972. 06. septembris ) tēlnieks, [līdz 1930 Teodors Grīnbergs; tēlnieces Marijas Zaļkalnes vīrs; LMA prof. (no 1947)]
Edvarts Virza ( 1883. 27. decembris - 1940. 01. marts ) dzejnieks, [arī Edvards Virza; īst. v. Jēkabs Eduards Liekna]
Jūlijs Sproģis ( 1887. 25. septembris - 1972. ) vijolnieks, mūzikas kritiķis, komponists
Edgars Sūna ( 1900. 22. februāris - 1981. 12. jūnijs ) jurists, literatūrteorētiķis, kritiķis
Jūlijs Rihards Lācis ( 1892. 25. decembris - 1941. 15. decembris ) žurnālists, rakstnieks, [bijis prec. ar režisori Annu Lāci, rakstnieci Lūciju Zamaiču un dzejnieci Rūtu Skujiņu; dzejnieces un valodnieces Lalitas Muižnieces tēvs]
Jānis Kalniņš ( 1903. - ?. )
Oto Grīnbergs ( 1904. 02. janvāris - 1989. ) jurists
Jānis Kārkliņš ( 1891. 06. janvāris - 1975. 20. jūlijs ) rakstnieks, žurnālists
Pāvils Gruzna ( 1878. 28. februāris - 1950. 12. decembris ) rakstnieks, [aktrises Nadjas Gruznas vīrs, dziedātājas Ņinas Gruznas tēvs]
Altbergs
Olga Upīte [rakstnieka Andreja Upīša sieva]

   9.
Teodors Zaļkalns (no labās pirmais) un Pēteris Krastiņš ģimenes vidū. 1909. gads, Florence. Fotogrāfs: nezināms. 8,2x11,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6959-02.
Topogrāfija/Šifrs: Goba Alfrēds 64-02.


Teodors Zaļkalns ( 1876. 30. novembris - 1972. 06. septembris ) tēlnieks, [līdz 1930 Teodors Grīnbergs; tēlnieces Marijas Zaļkalnes vīrs; LMA prof. (no 1947)]
Pēteris Krastiņš ( 1882. 25. marts - 1942,1943. ) gleznotājs

  10.
Teodors Zaļkalns. Zem attēla autogrāfs. 1936. gads, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 13 x 8,2 cm.

Inventāra Nr.: LABR R25807-1.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Iz039–1.


Teodors Zaļkalns ( 1876. 30. novembris - 1972. 06. septembris ) tēlnieks, [līdz 1930 Teodors Grīnbergs; tēlnieces Marijas Zaļkalnes vīrs; LMA prof. (no 1947)]

  11.
Teodora Zaļkalna 85 gadu jubileja. No kreisās: 1. Marija Zaļkalne, 2. Eduards Kalniņš, 3. Teodors Zaļkalns, 4. ?. 1961. gada 30. novembris, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 11,5 x 16,7 cm.

Inventāra Nr.: LABR R25807-02.
Topogrāfija/Šifrs: Iz039-02.


Teodors Zaļkalns ( 1876. 30. novembris - 1972. 06. septembris ) tēlnieks, [līdz 1930 Teodors Grīnbergs; tēlnieces Marijas Zaļkalnes vīrs; LMA prof. (no 1947)]
Marija Zaļkalne ( 1878. 09. oktobris - 1970. 05. aprīlis ) tēlniece, [dz. Bernacka, bijusi prec. Jakubovska, tēlnieka Teodora Zaļkalna sieva, aktrises Ludmilas Jakubovskas māte]
Eduards Kalniņš ( 1904. 25. oktobris - 1988. 18. maijs ) gleznotājs, [LMA pedagogs (no1945), prof. (1955)]

  12.
Teodors Zaļkalns 85 gadu jubilejā, pieņemot apsveicējus. 1961. gada 30. novembris, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 18 x 13 cm.

Inventāra Nr.: LABR R25807-03.
Topogrāfija/Šifrs: Iz039-03.


Teodors Zaļkalns ( 1876. 30. novembris - 1972. 06. septembris ) tēlnieks, [līdz 1930 Teodors Grīnbergs; tēlnieces Marijas Zaļkalnes vīrs; LMA prof. (no 1947)]

  13.
Teodors Zaļkalns (vidū) sarunā ar Mariju Zaļkalni un citiem. [1960. gadu beigas], Rīga. Fotogrāfs: Indriķis Stūrmanis. 17x26,3 cm.

Inventāra Nr.: LABR R25818-01.
Topogrāfija/Šifrs: Iz050-01.


Teodors Zaļkalns ( 1876. 30. novembris - 1972. 06. septembris ) tēlnieks, [līdz 1930 Teodors Grīnbergs; tēlnieces Marijas Zaļkalnes vīrs; LMA prof. (no 1947)]
Marija Zaļkalne ( 1878. 09. oktobris - 1970. 05. aprīlis ) tēlniece, [dz. Bernacka, bijusi prec. Jakubovska, tēlnieka Teodora Zaļkalna sieva, aktrises Ludmilas Jakubovskas māte]
Indriķis Stūrmanis ( 1940. ) fotogrāfs; Rīga


Zaļkalne, Marija
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Zamaiča, Lūcija