Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Andreja Eglīša Latviešu nacionālajam fondam - 70
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.05.2019.

Latviešu nacionālais fonds tika dibināts Stokholmā 1947. gada 14. decembrī. Tā galvenais mērķis bija cīņa par demokrātisku un neatkarīgu Latviju, tautas dzīvā spēka un nacionālās kultūras saglabāšanu, latviešu tautas tiesību un interešu starptautiska aizstāvēšana. Šos uzdevumus AE LNF godam pildījis visus pastāvēšanas gadus, izdodot grāmatas un propagandas materiālus, veidojot filmas, uzstājoties ar ziņojumiem starptautiskos forumos, organizējot protesta akcijas. Fondā darbojies Kārlis Straubergs, Jānis Rutkis, Valdemārs Ģinters, Agnis Balodis, Kārlis Graufelds, Lidija Švābe, Arturs Landsmanis. Fonda darbība cieši saistīta ar Andreja Eglīša vārdu. No 1947. līdz 1998. gadam viņš bija LNF ģenerālsekretārs, pēc tam fonda padomes goda priekšsēdis. Tieši tāpēc pēc A. Eglīša nāves fonds pārdēvēts par Andreja Eglīša Latviešu nacionālo fondu.  Virtuālajā izstādē skatāmas fonda izdotās grāmatas, starp tām tādas kā These names accuse, Latvia – country and people, Persist or perish, Rusiāde, Okupētās Latvijas dienasgrāmata  u. c., globālie informācijas biļeteni, skrejlapas, pastkartes, markas, AELNF sēžu protokoli, avīžu izgriezumu arhīva materiāli, kas glabājas LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkā. Kopš 1990. gada galvenais fonda darbības virziens ir ekonomiskais atbalsts daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm, jauniešiem ar īpašām vajadzībām, datoru dāvinājumi lauku skolām. AELNF vienmēr ir gājis un iet Latvijas brīvības ceļu.

Andreja Eglīša Nacionālajam fondam - 70