Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ilustrēts Žurnāls – 1920. – 1929.
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.06.2018.

 

Mākslas un rakstniecības mēnešraksts. Iznāca vidēji reizi mēnesī. Ap 10 000 eks.

Izdots un iespiests Rīgā.

Redaktors A. Purīts, ar 1920.g. Nr. 7/8 par redakciju atbildēja redakcijas kolēģija: R. Valdess, J. Kuga, Līgotņu Jēkabs, A. Prande, S. Vidbergs u.c.

Izdevējs Latvijas Preses biroja Literatūras nodaļa, ar 1920.g. Nr. 2, – Latvijas Telegrāfa aģentūra. 

Izdevums iznāca ar valdības materiālu atbalstu. 1929.g. valdība žurnālu vairs neatbalstīja, un līdzekļu trūkuma dēļ to pārtrauca izdot. 

Starptautiskajā dekoratīvās mākslas izstādē Parīzē 1925.g. žurnāla redaktors 

A. Prande apbalvots ar sudraba medaļu.