Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvju Mēnešraksts – 1942.-1944.
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.06.2018.

 

Literatūras un mākslas žurnāls. Iznāca reizi mēnesī. Ilustrēts, bez tam vēl katrā numurā 3 atsevišķas lapas ilustrācijas. 5000 eks. Žurnālu cenzēja vācu civilpārvalde, kura dažiem rakstniekiem atļāva publicēties tikai ar pieņemtu vārdu.

Izdots un iespiests Rīgā.

Redaktors K. Skalbe. Red. kolēģija: L. Liberts, J. Rudzītis, J. Veselis, J. Andrups.

Izdevējs Latvju kultūras un mākslas departaments.