Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Krājuma komplektēšanas un attīstības nodaļa
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.01.2018.

Vadītāja Daina Gulbe

E -pasts:  daina.gulbe@lu.lv

Adrese:    Rūpniecības 10,

                  Rīga, LV – 1235

Tālr.:         +371 67033957

Darba laiks: darba dienās  8.30 –17.00

 

Funkcijas:

  •  Nodrošināt Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājuma attīstību un pieejamību saskaņā ar Bibliotēkas darbības mērķiem un uzdevumiem;
  • Nodrošināt Bibliotēkas krājuma pieejamību, veicot informācijas resursu komplektēšanu un apstrādi BIS ALEPH atbilstoši Bibliotēkā apstiprinātajai informācijas resursu tehnoloģiskās apstrādes shēmai;
  • Veikt Bibliotēkas krājuma kārtējo komplektēšanu un piekomplektēšanu, balstoties uz struktūrvienību sagatavotiem pasūtījumiem atbilstoši zinātniskā darba virzieniem un lietotāju pieprasījumiem;
  • Apzināt aktualitātes informācijas resursu tirgū un informēt par to krājuma glabātājus un Bibliotēkas vadību. Realizēt informācijas resursu iepirkumu;
  • Koordinēt dāvinājumu, obligātā eksemplāra un pārņemšanas ceļā iegūto informācijas resursu izvērtēšanu un sadali starp Bibliotēkas krājuma glabātājiem;
  • Veikt informācijas resursu bibliogrāfisko apstrādi oriģinālvalodās valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā atbilstoši bibliotēku nozarē noteiktajiem standartiem;
  • Veikt bibliotēkas krājuma retrospektīvo konversiju;
  • Veikt informācijas resursu secīgu izslēgšanu no Bibliotēkas fiziskajiem un virtuālajiem informācijas nesējiem;
  • Veikt Bibliotēkas informācijas resursu uzskaiti;
  •  Veikt metodisko darbu – piedalīties Bibliotēkas iekšējo normatīvo dokumentu, dažādu darba procesu, instrukciju un tehnoloģisko karšu un citas dokumentācijas izstrādē.