Baltkrievijas Informācijas centra (BIC) savu darbu uzsāka 2017. gada beigās. Tā grāmatu krājumu veido vairāk nekā 750 grāmatas, periodiskie izdevumi un audiovizuālie materiāli. BIC piedāvā studentiem, mācībspēkiem, skolēniem un skolotājiem, pētniekiem un visiem interesentiem informāciju par Baltkrievijas vēsturi, kultūru, literatūru, mākslu, filozofiju un tūrisma nozari.
BIC aktīvi sadarbojas ar Baltkrievijas vēstniecību Latvijā, Latvijas konsulātu Vitebskā, Baltkrievijas Nacionālo bibliotēku, Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Jakuba Kolasa Centrālo bibliotēku, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļu, Latvijas Baltkrievu savienību, baltkrievu biedrību „Prameņ”, baltkrievu biedrību “Svitanak” u.c. iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.
Visi BIC izdevumi ir brīvi pieejami, un tie ir vērtīgs atbalsts LU studentiem, pasniedzējiem un pētniekiem, jo tie veido daudzveidīgu un Latvijai unikālu grāmatu krājumu. Visu izdevumu bibliogrāfiskie ieraksti ievadīti Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.