2022. gada 21. aprīlī   plkst. 16.00 LU Akadēmiskajā bibliotēkā  (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) atklās ceļojošo izstādi “Eksponētā citādība”, kas veltīta 19. un 20. gadsimta sākumā Centrālajā un Austrumeiropā notikušajām eksotisko citādību eksponējošām izrādēm – izklaidējošiem un par cilvēces un kultūru daudzveidību informējošiem pasākumiem.   Izstādes kuratori: Dagnoslavs Demskis un Dominika Čarņecka (Polijas Zinātņu akadēmijas Arheoloģijas un etnoloģijas institūts).

Starptautiskā zinātnieku komanda Polijas Zinātņu akadēmijas Arheoloģijas un etnoloģijas institūta pētnieku vadībā vairākus gadus pētījusi 19. un 20. gadsimta kultūras fenomenu – neeiropeiskas izcelsmes personu demonstrēšanu plašām Eiropas pilsētu auditorijām. Lai gan šī joma vairāk asociējas ar Eiropas rietumu daļas metropolēm, tomēr minēto izklaides veidu pārstāvošās, ceļojošās trupas un īslaicīgās izrādes ar ne-eiropiešu iesaisti bija aplūkojamas arī Centrālajā un Austrumeiropā.

Izstādē “Eksponētā Citādība” aplūkojamie attēli un apraksti atklāj eksotisko citādību demonstrējošo izrāžu daudzveidību Krievijas, Vācijas un Austroungārijas impērijās – mūsdienu Krievijā, Austrijā, Ungārijā, Polijā, Čehijā, Slovēnijā, Latvijā – un iepazīstina ar vietējās auditorijas reakciju.

Izstādes kurators, Polijas Zinātņu akadēmijas Arheoloģijas un etnoloģijas institūta profesors Dagnoslavs Demskis atzīmē: “Izstāde “Eksponētā Citādība” ir daļa no plašāka projekta, ko veica starptautiska un starpdisciplināra komanda. Tās galvenie rezultāti ir angļu valodā izdotā kolektīva monogrāfija “Staged Otherness: Ethnic Shows in Central and Eastern Europe, 1850–1939” (CEU Press 2021) un izstāde. Abu fokuss vērsts uz līdz šim nepētītu tēmu – 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā Centrālajā un Austrumeiropā notikušajām etnogrāfiskajām izrādēm ar neeiropeiskas cilmes personu, piemēram, Āzijas, Āfrikas, Austrālijas tautu pārstāvju iesaisti. Izstādes 10 paneļos: fotogrāfijās, zīmējumos, preses fragmentos, vēstulēs un komentāros – dažādu valstu autori ir prezentējuši savu reģionu materiālus un komentējuši izrāžu norises kontekstus.”

“Mūsdienu Latvijas galvaspilsēta Rīga bija viens no pieturas punktiem dažādu etnogrāfisko izrāžu trupu viesizrādēs, to atklāju īstenotā pēcdoktorantūras projekta gaitā, bet iniciatīvu šim pētījumu virzienam sniedza Polijas kolēģi un viņu starptautiskā zinātnieku komanda. Eksponētā citādība ir aizmirsta lappuse Latvijas vēsturē, kas aicina uz izpēti un diskusiju gan izklaides, gan zinātnes vēstures kontekstā”, tā Dr.hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova, LU Latvijas vēstures institūta pētniece.

Izstādes norisi Latvijā organizē: LU Akadēmiskā bibliotēka un LU Latvijas vēstures institūts

Izstāde būs skatāma līdz 2022. gada 20. maijam

Papildu informācija:

Dr.hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova,

LU Latvijas vēstures institūta pētniece

boldane@lu.lv, +371 26593299

Dalīties