2022. gada 27. aprīlī tiešsaistē norisinājās Latvijas Universitātes (LU) un Baku Valsts Universitātes (Azerbaidžāna) pārstāvju pārrunas par sadarbības paplašināšanu, 2011. gadā starp universitātēm noslēgtā sadarbības līguma aktualizēšanu un jaunu sadarbības virzienu ieviešanu.

Pārrunās no LU puses piedalījās ārlietu vadītāja Alīne Gržibovska, LU Akadēmiskās bibliotēkas (LU AB) direktore Venta Kocere un LU AB Starpkultūru dialoga centra vadītāja Linda Eltermane. Baku Valsts Universitāti (BVU) pārstāvēja Starptautisko attiecību biroja vadītājs Raufs Hasanovs, Starptautisko attiecību biroja vecākā speciāliste Šamsa Bagirova, BVU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Nigara Ismailova un Bibliotēku un informācijas fakultātes dekāns Alamdars Džabarlijs.

Virtuālās tikšanās laikā abu universitāšu ārlietu daļu pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar savu organizāciju stratēģiskajiem mērķiem un aktuālākajiem turpmākās attīstības virzieniem. LU ārlietu vadītāja Alīne Gržibovska un BVU Starptautisko attiecību biroja vecākā speciāliste Šamsa Bagirova apsprieda aktīvākas un plašākas sadarbības iespējas studentu un pasniedzēju mobilitātes programmas ERASMUS+ ietvaros un abu augstāko izglītības iestāžu pētnieku un akadēmiskā personāla iesaiste starptautiskajos projektos un zinātniskajās konferencēs.

LU AB direktore Venta Kocere norādīja, ka sadarbība ar BVU tika aizsākta, 2011. gada rudenī, kad vizītes laikā Baku Valsts Universitātē LU rektors Mārcis Auziņš un BVU rektors Abels Mageramovs parakstīja sadarbības līgumu, lai veicinātu sadarbību zinātnes, izglītības un kultūras jomās. 2011. gada 4. oktobrī Baku Valsts Universitātē tika atvērta LU Akadēmiskās bibliotēkas veidotā literatūras izstāde “Azerbaidžāna - Latvija: kultūrvēsturiskais dialogs”, kurā tika prezentēti vairāk nekā 300 eksponātu no LU Akadēmiskās bibliotēkas krājuma, kā arī tika pasniegts Latvijas zinātnisko grāmatu dāvinājums BVU Zinātniskajai bibliotēkai.

BVU Akadēmiskās bibliotēkas (BVU AB) direktore Nigara Ismailova akcentēja, ka Azerbaidžānas puse ir atvērta aktīvai sadarbībai starp universitāšu akadēmiskajām bibliotēkām. Viņa norādīja, ka BVU AB ir valsts mēroga struktūra, kura izstrādā darbības metodoloģiju visām Azerbaidžānas akadēmiskajām bibliotēkām. N. Ismailova piedāvāja aktualizēt bibliotēku personāla pieredzes apmaiņas braucienus un intensīvu informācijas resursu apmaiņu.

Linda Eltermane, LU AB Starpkultūru dialoga centra vadītāja, informēja azerbaidžāņu kolēģus, ka LU AB 2017. gada jūnijā sadarbībā ar Azerbaidžānas vēstniecību Latvijā tika atvērts Azerbaidžānas Informācijas centrs, kurš jau 5 gadus aktīvi darbojas, lai stiprinātu starpvalstu sadarbību zinātnes, izglītības un kultūras jomā.

LU un BVU pārstāvji piekrita, ka Azerbaidžānas Informācijas centrs ir lieliska starta platforma sadarbības paplašināšanai, jaunu sadarbības virzienu ieviešanai un kopīgiem projektiem. Pārrunu dalībnieki vienojās par turpmākiem soļiem, kuri tiks vērsti uz sadarbības stiprināšanu trijos virzienos: ERASMUS+ mobilitātes, kopīgie projekti un sadarbība starp akadēmiskajām bibliotēkām.

Dalīties