Sākumlapa
 
LV  EN   Drukāt   Lapas plāns
Galvenā informācija
 

"LU Akadēmiskā bibliotēkas" mērķis ir sekmēt LU misijas izpildi, nodrošināt LU akadēmiskajai darbībai nepieciešamos informācijas resursus un pakalpojumus:

 • sekmēt LU misijas izpildi, veicinot daudzdisciplināro pētījumu programmu attīstību, īpaši letonikas izpēti;
 • turpinot 1524. gadā dibinātās vēsturiskās "Bibliotheca Rigensis" un Misiņa bibliotēkas (dibināta 1885. gadā) aizsāktās tradīcijas, nodrošināt Latvijas kultūras vēsturei un pasaules kultūras mantojumam nozīmīgu seniespiedumu un rokrakstu krājuma saglabāšanu un pieejamību;
 •  sekmēt starpkultūru dialoga veidošanu, balstoties uz akadēmisko darbību;
 •  bibliotēkas noteiktajā kārtībā nodrošināt lietotājiem Bibliotēkas krājuma pieejamību un izmantošanu; 
 • nodrošināt Latvijā izdoto iespieddarbu nacionālā krājuma veidošanu ar valsts finansētiem obligātiem eksemplāriem, krājuma saglabāšanu, pieejamību un Misiņa bibliotēkas vēsturiskā nosaukuma saglabāšanu.

 

Galvenās funkcijas: 

 • veidot krājumu atbilstoši Bibliotēkas uzdevumiem sociālajās un humanitērajās nozarēs;
 • uzkrāt, saglabāt un sistematizēt iespieddarbus, retās grāmatas, rokrakstus elektroniskos izdevumus un citus dokumentus, kā arī piedalītiesValsts nozīmes elektroniskā kopkataloga veidošanā; 
 • veidot lokālās datubāzes; 
 • nodrošināt publisku pieejamību bibliotēkas krājumiem un datubāzēm;
 • popularizēt krājumu, sadarboties ar sabiedrību;
 • sastādīt un izdot bibliogrāfiskos rādītājus;
 • veikt pētījumus bibliotēku, bibliogrāfijas, grāmatzinātnes nozarē;
 • nodrošināt krājuma saglabāšanu, digitalizāciju, krājuma digitālās bibliotēkas veidošanu un pieejamības nodrošināšanu unikālajām kolekcijām;
 • modernizēt un paplašināt sniedzamo pakalpojumu klāstu;
 • veikt starptautiskā starpbibliotēku abonementa funkcijas, iesaistīties starptautiskās bibliogrāfisko datu apmaiņas organizācijās un sistēmās;
 • piedalīties nacionālās bibliogrāfiskās datubāzes veidošanā; koordinēt savu darbību ar citām augstskolu un zinātniskajām bibliotēkām; 
 • piedalīties valsts un starptautisko bibliotēku un bibliotēku darbinieku organizāciju darbā, projektu un programmu realizācijā;
 • piedalīties vienotas valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūras (CLARIN) veidošanā. 
     
© Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Sūtīt e-pastu!
Dizains: Aivars Plotka. Izstrādātājs: Nordik IT, 2007.  MODUS CMS
 
 
Vēsture Sākumlapa