Sākumlapa
 
LV  EN   Drukāt   Lapas plāns
Publikācijas


 
 
 
 

Publikācijas par Latvijas Akadēmisko bibliotēku un tās darbiniekiem 2008. gadā

Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas sīkiespiedumi 2008. gadā

«    12    »

 26.01.2015
Biobibliogrāfija
 20.05.2014
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis profesors Pēteris Cimdiņš : biobibliogrāfija
 20.12.2013
Album amicorum: piemiņas albumu kolekcija (16.-19. gs.) Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā: rokrakstu katalogs = Die Stammbücher der Akademischen Bibliothek der Universität Lettlands (16.-19. Jh.): Handschriftenkatalog
 19.06.2013
 19.06.2013
 21.05.2013
Johana Kristofa Broces (Brotze, 1742-1823) dzīvesgājums un viņa rokrakstu kolekcija LU Akadēmiskajābibliotēkā: promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai komunikāciju zinātnē, apakšnozare: bibliotēkzinātne = Johann Christoph Brotze's (1742-1823) biography and his manuscripts collection in the Academic Library of the University of Latvia: summary of doctoral thesis : submitted for the doctor degree of philology of communications studies, subfield of library sciences.
 21.05.2013
1. daļa TICĪBA: Lutera vēstules rīdziniekiem un Reformācijas laika avoti Rīgā
 13.06.2012
 13.06.2012
 09.08.2011
 09.08.2011
 15.06.2011
 20.05.2011
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Juris Ekmanis: biobibliogrāfija
 06.12.2010
 15.11.2010
 15.10.2010
 27.04.2010
 10.09.2009
 08.06.2009
 20.04.2009

«    12    »

     
© Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Sūtīt e-pastu!
Dizains: Aivars Plotka. Izstrādātājs: Nordik IT, 2007.  MODUS CMS
 
 
Vēsture Sākumlapa