Publikācijas
Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Dr. chem. Jānis Polis.
13.06.2012
Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Dr. chem. Jānis Polis: biobibliogrāfija = Почетный доктор Латвийской академии наук Dr. chem. Янис Полис: биобиблиография / Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibl., Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs; sast. D. Ivbule, I. Afanasjeva, Z. Guseva, A. Skripko;  izd. sagat. D.Ivbule, S. Dzene; bibliogr. red. D. Ivbule. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 172, [2] lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr., angļu, vācu val.
 

Atpakaļ