Sākumlapa
 
LV  EN   Drukāt   Lapas plāns
Publikācijas
Taimiņa, Aija. Johana Kristofa Broces (Brotze, 1742-1823) dzīvesgājums un viņa rokrakstu kolekcija LU Akadēmiskajā bibliotēkā: promocijas darba kopsavilkums .
21.05.2013
Johana Kristofa Broces (Brotze, 1742-1823) dzīvesgājums un viņa rokrakstu kolekcija LU Akadēmiskajābibliotēkā: promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai komunikāciju zinātnē, apakšnozare: bibliotēkzinātne = Johann Christoph Brotze's (1742-1823) biography and his manuscripts collection in the Academic Library of the University of Latvia: summary of doctoral thesis : submitted for the doctor degree of philology of communications studies, subfield of library sciences.
Taimiņa, Aija. Johana Kristofa Broces (Brotze, 1742-1823) dzīvesgājums un viņa rokrakstu kolekcija LU Akadēmiskajā bibliotēkā: promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai komunikāciju zinātnē, apakšnozare: bibliotēkzinātne = Johann Christoph Brotze's (1742-1823) biography and his manuscripts collection in the Academic Library of the University of Latvia: summary of doctoral thesis : submitted for the doctor degree of philology of communications studies, subfield of library sciences / Aija Taimiņa ; darba zin. vad. Viesturs Zanders ; rec.: Janīna Kursīte-Pakule, Vita Zelče, Gvido Straube ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. - 25 lpp. – Bibliogr.: 12.-14. lpp. - Teksts paral. latviešu un angļu val. ar atsevišķām titullapām, nos. uz vāka abās val.

     
© Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Sūtīt e-pastu!
Dizains: Aivars Plotka. Izstrādātājs: Nordik IT, 2007.  MODUS CMS
 
 
Vēsture Sākumlapa