Publikācijas


 
 
 
 

Publikācijas par Latvijas Akadēmisko bibliotēku un tās darbiniekiem 2008. gadā

Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas sīkiespiedumi 2008. gadā

«    12    »
 17.12.2008
 10.12.2008
 31.10.2008
 31.10.2008
 31.10.2008
 23.10.2008
tulk. no ukr. val. sast., priekšv. R. Čilačava, I. Auziņš; tulk. I. Auziņš; teksta red. latv. val. V. Kocere, I. Auziņš
 13.10.2008
 15.04.2008
Bibliogrāfiskais koprādītājs atspoguļo informāciju par 2401 ārzemju periodiskajiem un turpinājumizdevumiem no 50 bibliotēkām un informācijas centriem.
 11.04.2008
Biobibliogrāfisks rādītājs par habilitēto lauksaimniecības doktoru, veterinārmedicīnas doktoru, profesoru un LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra” direktoru Aleksandru Jemeļjanovu.
 19.06.2007
Ievērojamā Baltijas zinātnieka, teologa un kultūras darbinieka Augusta Bīlenšteina (1826-1907) simt gadu atceres konference rezumē šī cilvēka daudzveidīgo veikumu no aizvadītā gadsimta pārvērtību perspektīvas. Referāti atspoguļo A. Bīlenšteina darbību teoloģijā, vēsturē, arheoloģijā, valodniecībā, folkloristikā, etnogrāfija un literatūrā. No šodienas viedokļa tiek aplūkots A. Bīlenšteina devums latviešu nācijas kultūras augšupejā.
 19.05.2007
Biobibliogrāfisks rādītājs par ievērojamo medicīnas ķīmijas speciālistu, izcilo jaunu ārstniecisko preparātu izgudrotāju, veiksmīgu zinātnes organizatoru, Organiskās sintēzes institūta direktoru Ivaru Kalviņu.
 11.04.2007
Biobibliogrāfisks rādītājs par plaši pazīstamo organiskās ķīmijas speciālistu Ojāru Neilandu (1932-2003), talantīgu ķīmijas pedagogu un zinātnieku
 11.02.2007
Krājumā ietverti Igaunijas, Latvijas, Lietuvas Zinātņu akadēmiju bibliotēku un V. Karazina Harkovas nacionālās universitātes Centrālās zinātniskās bibliotēkas speciālistu referāti par jaunāko pieredzi bibliotēku darbā. Krājumu ievada D. Sklerutes referāts, kas atspoguļo konferences vēsturisko attīstību četrdesmit gadu garumā, bet noslēdz nolasīto referātu bibliogrāfija no 1967.-2006. gadam

«    12    »