Sākumlapa
 
LV  EN   Drukāt   Lapas plāns
Abonētās tiešsaistes datu bāzes

 

 

 

Latvijas datu bāzes

 

 

No LU Akadēmiskās bibliotēkas
Internet darba vietām pieejamas

 

 

 

Latvijas Vēstnesis

 

Brīva  pieeja portālam par likumu un valsti LV.LV, brīva pieeja Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" tiešsaistes versijai, brīva pieeju tiesību aktu vortālam Likumi.lv.

 

 

LETA’s ziņu aģentūra

 

 

Jaunākās ziņas papildinātas tiešsaistes režīmā

 

NOZARE.LV

 

LETA’s  piedāvāts  biznesa informācijas pakalpojums kur jaunākā un aktuālākā informācija par dažādās nozarēs notiekošo apkopota un sistematizēta 30 svarīgākajās Latvijas biznesa nozarēs un tiek papildināta tiešsaistes režīmā

 

 

LETONIKA

 

 

Sistematizētas, enciklopēdiskas  uzziņas un tulkošanas pakalpojumi. DB veidotāji rada jaunus, apzina esošos un apkopo vienuviet digitālos resursus par Latviju.

 

 

PERIODIKA

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka

 

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka kolekcijā "Periodika" piedāvā 40 laikrakstus un žurnālus no 1895. līdz 1957. gadam latviešu, vācu un krievu valodās — kopā vairāk nekā 45 000 numuru un 350 000 lappušu! Pirmo reizi plašam lietotāju lokam Nacionālā digitālā bibliotēka piedāvā iespēju meklēt visdažādāko faktoloģisko materiālu vēsturisko laikrakstu pilnos tekstos, kā arī pārlūkošanu lapu pa lapai pēc to nosaukumiem un datumiem lietotāja datora ekrānā.

 

Ārzemju datu bāzes

 

 

EBSCO Online

 

 

Inženierzinātņu, dabas zinātņu, ekonomikas un  sociālo zinātņu datu bāze

 

 

Encyclopaedia

Britannica Online

Academic Edition

 

 

Datu bāzē vairāk kā 73 000 rakstu, 75 000 definīciju , 10 000 ilustrāciju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes, vairāk kā 200 000 norādes uz interneta adresēm, aptuveni 2000 saistošu ilustratīvu videomateriālu. Datu bāzē apvienotas vairākas enciklopēdijas

 

 

Cambridge Journals Online

 

Datu bāze humanitārajās, sociālajās un eksaktajās zinātņu nozarēs

 

 

Emerald journals

 

 

Pilnteksta DB ekonomikas un vadzinības, bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes jomās

 

 

JSOR

 

 

Daudznozaru pilnu tekstu žurnālu datubāze, kas sastāv no vairākām kolekcijām. Žurnālu hronoloģiskais aptvērums sniedzas līdz pat to izdošanas pirmsākumiem.

 Arts & Sciences I –XII piedāvā informācijas resursu humanitārajās, sociālajās un eksaktajās zinātnēs, aptverot nozares: antropoloģija, ekonomika, politoloģija, vēsture, valodas un literatūra, māksla, izglītība u.c.

Life Sciences piedāvā informācijas resursus nozarēs: bioloģija, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, botānika, paleontoloģija, zooloģija un ekoloģija.


 

OECD iLibrary

 

Pilnu tekstu e-resurss, kas apkopo Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), kā arī organizāciju IEA (International Energy Agency), NEA (Nuclear Energy Agency), OECD Development Centre, ITF (International Transport Forum) izdotās grāmatas, rakstus, ziņojumus  un statistiku ekonomikā, valsts pārvaldē, demogrāfijā, attīstības politikā, vietējā un reģionālajā attīstībā, izglītībā, vides zinātnēs, zinātnē un pētniecībā, veselības aizsardzībā u.c. nozarēs.  E-resursā ietvertas grāmatas un raksti, kas izdoti kopš 1998. gada, statistikas dati apkopo informāciju no 1960. gada par vairāk nekā 80 valstīm.

 

  

 ISI Web of Knowledge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web of Science datubāzē ietverta nozīmīgākā zinātniskā informā-cija par vairāk kā 12 000 žurnāliem, kā arī konferenču materiāliem dabaszinātnēs, sociālajās un humanitārajās zinātnēs, piedāvājot rakstu bibliogrāfisko un citēšanas informāciju, kopsavilkumus un citu informāciju. Datubāze piedāvā plašas meklēšanas, atlases un rezultātu analīzes iespējas.

Web of Science datubāzē pieejama informācija no 2000. gada, un tā sastāv no vairākām citēšanas indeksu datubāzēm:

 

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) (2000 - )

Social Sciences Citation Index (SSCI) (2000 -  )

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) (2000 -  )

 

Journal Citation Reports piedāvā iespēju sistemātiski un objektīvi novērtēt zinātnisko žurnālu nozīmi un ietekmi pasaules zinātnes vides kontekstā, pieejama statistiskā informācija par citēšanu, žurnāla nozīmīguma rādītāji (Impact Factor, Eigenfactor) un cita informācija.

 

 

Passport

 

Kompānijas Euromonitor Interantional tiešsaistes informācijas sistēma, kas atbalsta studijas un pētniecību dažādās zinātņu jomās – starptautiskajā biznesā un mārketingā, ekonomikā, starptautiskajās attiecības, tūrismā, kā arī sociālajās zinātnes. Nozīmīgs resurss biznesa studentiem un starptautiskajā mārketingā.

Satur: 8 miljonus starptautiski salīdzināmu statistiku; 18 000 tirgus ziņojumus; informāciju par rūpniecības tendencēm, patērētāju vajadzībām u.c.; 

 

 

Oxford Reference Online

 

Universāla pilntekstu DB humanitārajās, sociālajās un eksaktajās zinātņu nozarēs

 

 

Sage Publications

 

Pārstāv humanitārās zinātnes, zinātnes par dzīvību, medicīna, eksaktās zinātnes, sociālās zinātnes

 

 

ScienceDirect

 

 

Izdevniecības Elsevier pilnteksta datu bāze sociālās, fizikālās, dabas un medicīnas zinātnēs

 

 

Scopus

 

Scopus ir izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze, kas satur gandrīz       20 000 žurnālus no aptuveni 5000 izdevējiem un    4,6 miljonus konferenču materiālus.

Datubāzē uzrādīts arī žurnālu un rakstu citējamības indekss, kas ļauj izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus.

 

 

Taylor&Francis

Social Science & Humanities Library

  

 

Sniedz pieeju pilntekstiem no vairāk nekā 1100 zinātniskajiem žurnāliem. Plašais tematiskais aptvērums iekļauj nozares: antropoloģija, māksla, humanitārās zinātnes, uzvedības zinātnes, bizness, izglītība, mediji, politika, reģionālās studijas, veselība un sociālā aprūpe, socioloģija un citas.

 

 

ProQuest Dissertations & Theses

 

Datubāze ietver informāciju sākot no 1637. gada līdz mūsdienām, gan humanitārajās un sociālajās, gan dabas un medicīnas zinātnēs.

Plašākā disertāciju un maģistru darbu datubāze pasaulē un satur vairāk kā 2,7 miljonus darbus, no kuriem vairāk kā 1,2 miljoniem pieejami lejupielādējami pilnie teksti PDF formātā. Pilnie teksti pieejami lielākajai daļai disertāciju, kas datubāzei pievienotas no 1997. gada.

 

     
© Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Sūtīt e-pastu!
Dizains: Aivars Plotka. Izstrādātājs: Nordik IT, 2007.  MODUS CMS
 
 
Vēsture Sākumlapa