Sākumlapa
 
LV  EN   Drukāt   Lapas plāns
Kā kļūt par LU AB lietotāju

Kā kļūt par LU AB lietotāju

 

Par LU AB lietotāju

 var kļūt ikviena persona, kas vēlas izmantot bibliotēkā esošo dokumentu kopumu, informācijas avotus un sistēmas, kā arī saņemt lasīšanai iespieddarbus vai to kopijas no citu, arī ārvalstu bibliotēku un dokumentu centru krājumiem.

 

 

Reģistrējoties par bibliotēkas lietotāju,

jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments ar personas kodu, jāaizpilda “Lietotāja reģistrācijas karte”, jāiepazīstas ar Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas lietošanas noteikumiem” , ar parakstu apliecinot to ievērošanu.

Bibliotēka ir v/a ”Kultūras informācijas sistēmas” (KIS) dalībniece, kas lietotājus apkalpo projekta „Vienotā lasītāja karte” (VLK) ietvaros un ar VLK ekvivalentu saskaņā ar Vienotās lasītāju kartes noteikumiem. VLK ir par samaksu (saskaņā ar LU AB Maksas pakalpojumu cenrādi). Samaksu veic, pasūtot VLK. Lietotāja fotogrāfiju izgatavo digitālā formā bez maksas. VLK izsniedz pēc trim darba dienām.

Lietotājus reģistrē  un „Vienoto lasītāju karti" izsniedz

Rūpniecības ielā 10 (tālr. 67323 649

 

 

Vienreizējs bibliotēkas apmeklējums,

nepasūtot Vienoto lasītāju karti, iespējams par maksu (saskaņā ar LU AB Maksas pakalpojumu cenrādi), uzrādot personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

 

 

Mājas abonementa izmantošana

ir maksas pakalpojums (saskaņā ar LU AB Maksas pakalpojumu cenrādi). Par mājas abonementa lietotāju var kļūt ikviens Vienotās lasītāju kartes īpašnieks, pie reģistrācijas piesakoties šim pakalpojumam. Noformējot mājas abonementu, obligāti jāuzrāda pase.  Vienreizējiem bibliotēkas  lietotājiem, izmantot šo pakalpojumu nav tiesības.

 

     
© Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Sūtīt e-pastu!
Dizains: Aivars Plotka. Izstrādātājs: Nordik IT, 2007.  MODUS CMS
 
 
Vēsture Sākumlapa