Publikācijas
Starptautiskās zinātniskās konferences "Dr.Augusts Bīlenšteins par latviešu kultūras pamatvērtībām - arī Eiropā" referātu krājums. - Rīga: LAB, 2007. - 259 lpp.: il. - Teksts paral. latv., vācu val.
19.06.2007
Ievērojamā Baltijas zinātnieka, teologa un kultūras darbinieka Augusta Bīlenšteina (1826-1907) simt gadu atceres konference rezumē šī cilvēka daudzveidīgo veikumu no aizvadītā gadsimta pārvērtību perspektīvas. Referāti atspoguļo A. Bīlenšteina darbību teoloģijā, vēsturē, arheoloģijā, valodniecībā, folkloristikā, etnogrāfija un literatūrā. No šodienas viedokļa tiek aplūkots A. Bīlenšteina devums latviešu nācijas kultūras augšupejā.

Atpakaļ