Nolikums
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas nolikums PDF