Arhīvs
Izstāde "Kaligrāfija Latvijā"
(15.09.2013)
Lekcijas par kaligrāfiju
14. 0ktobris, 16.00 - 18.00:  "Latīņu rakstu vēsture".  Lektors Juris Sudniks
21. oktobris, 16.00 - 18.00: "Mūsdienu kaligrāfija". Lektors Juris Sudniks
28. oktobris, 16.00 -18.00: "Latvijas kaligrāfijas pedagoģija" Lektors Juris Sudniks
4. novembris,  16.00 - 18.00: "Eiropas mazpazīstamie vēsturiskās rakstības veidi" Lektore Astra Reine
 
Kaligrāfijas nodarbības
No 3. oktobra, ceturtdienās no 16.00 - 17.30
Iepriekšēja pieteikšanās. E-pasts:  
Pasniedzēji - Kaligrāfu biedrības biedri
Nodarbības maksa 5.oo Ls