Sākumlapa
 
LV  EN   Drukāt   Lapas plāns
Publikācijas
Шевченко Т.. Доля: поезiї = Liktenis: dzeja.
23.10.2008
tulk. no ukr. val. sast., priekšv. R. Čilačava, I. Auziņš; tulk. I. Auziņš; teksta red. latv. val. V. Kocere, I. Auziņš

Шевченко Т. Доля: поезiї = Liktenis: dzeja: [tulk. no ukr. val.; grām. izteikta pateicība LAB direktorei V. Kocerei, LAB Ukrainas inform. centra vad. S. Dzilnai] / упорядкув., передмова Р. Чiлачава, I. Аузiнь; переклад I. Аузiнь; ред. тексту латись. мовою В. Коцере, I. Аузiнь; sast., priekšv. R. Čilačava, I. Auziņš; tulk. I. Auziņš; teksta red. latv. val. V. Kocere, I. Auziņš. - Рига: ЛАБ, 2008. - 137 с.: ил. - Текст парал. укр. та латись. мовами.

 
Рец.: Пилип Л. У Ризi вийшла збiрка перекладiв творiв Тарас Шевченка латиською мовою [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Киев: Mystecka Storinka, 2008. - Вид доступа: сеть WWW.URL: http://www.storinka-m.kiev.ua/art_news_1446.php. - Ресурс описан 15 дек. 2008 г.
 
Пилип Л. У Ризi вийшла друком збiрка перекладiв творiв Тарас Шевченка латиською мовою [Электрон. ресурс]. - Online режим. - Киīв: Радио Свобода, 2008. - Вид доступа: сеть WWW.URL: http://www.radiosvoboda.org/Content/Article/1330427.html. - Ресурс описан 15 дек. 2008 г.
 
 
     
© Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Sūtīt e-pastu!
Dizains: Aivars Plotka. Izstrādātājs: Nordik IT, 2007.  MODUS CMS
 
 
Vēsture Sākumlapa