Sākumlapa
 
LV  EN   Drukāt   Lapas plāns
Informācija presei
Ukrainas Universitāšu zinātnisko grāmatu dāvinājuma prezentācija
23. aprīlis, 2015
2015. gada 24. aprīlī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks V. Karazina Harkivas Nacionālās universitātes, Ukrainas Nacionālās universitātes „Kijevas Mohilas akadēmija”, Jaroslava Gudrā Nacionālā Juridiskā universitātes un Nacionālās Tiesību zinātņu akadēmijas, O. Gončara Dņipropetrovskas Nacionālās universitātes grāmatu dāvinājuma prezentācija. 
LU Akadēmiskā bibliotēka jau vairāk nekā desmit gadus uztur un aktīvi attīsta sakarus ar Ukrainas lielākajām universitātēm un zinātniskajām bibliotēkām - V. Karazina Harkivas Nacionālās universitāti, Ukrainas Nacionālās universitāti „Kijevas Mohilas akadēmija”, Jaroslava Gudrā Nacionālo Juridisko universitāti un Nacionālo Tiesību zinātņu akadēmiju, O. Gončara Dņipropetrovskas Nacionālās universitāti, ar kurām sadarbība, tai skaitā uz divpusēja līguma pamata notiek kopš 2007. gada.
V. Karazina Harkivas Nacionālās universitātes dibināta 1805. gadā, un tajā mācās vairāk nekā 14 tūkst. studentu. LU Akadēmiskā bibliotēka jau vairākkārt ir saņēmusi grāmatu dāvinājumus no šīs universitātes bibliotēkas. Īpaši jāatzīmē augstvērtīgus izdevumus par V. Karazina Harkovas Nacionālo universitāti - «Харкiвсьий унiверситет у роки Великоi Вiтчизняноi вiйни: Монографiя», «Унiверситет i суспiльство: монография», zinātni - «Нобелевские лауреаты Слобожанщины», tūrisma iespējām Harkovas apgabalā - «Туристичний iмiдж регiону: монография», vēsturi - «Из глубины веков: к истории города Харькова», «Армянская община Харькова (1863-2010 гг.)», «Путешествие из Петербурга в Харьков», «История Харьковского городского самоуправления 1654-1917» un mācību līdzekļi studentiem – «История социологии конца XIX - начала XX вв. Модуль I: учебное пособие для студентов I курса, обучающихся по кредитно-модульной системе», «Державний фiнансовый контроль» «История средневекового Востока: конспект лекций», «Латинська мова: пiдручник для студентiв гуманитарних факультетiв унiверситетiв», «Педагогiка здоров’я. Збiрник наукових праць IV Всеукраiнськоi науково-практичноi конференцii, присвяченоi 210-рiччю з дня заснування Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iменi Г. С. Сковороди».
Ukrainas Nacionālās universitātes „Kijevas Mohilas akadēmija” dāvinājums satur enciklopēdiju par akadēmijas vēsturi, grāmatas par Ukrainas vēsturi, kā arī uzziņu avotus – «Киево-Могилянська академия в iменах. XVII-XVIII ст. Енциклопедичне видання.», «Iсторiя Киево-Могилянськоi академii», «Iмперiя пам’яти. Росiйсько-украiнськi стосунки в радянськiй iсторичнiй уявi», «Украiна, Iмперiя, Росiя. Вибранi статтi з модерноi iсторii та iсторiографii», zinātniskos izdevumu par Ukrainas XX. gadsimta literatūras vēsturi – «До iсторii украiнськоi лiтератури», „Twentieth century Ukrainian literature. Essays in honor of Dmytro Shtohryn”, fotoalbūmu – «Просто Украiна», kā arī kompaktdisku – «Ораторiя «Киево-Могилянська академiя». 
Jaroslava Gudrā Nacionālā Juridiskā universitāte un Nacionālā Tiesību Zinātņu akadēmija dāvina grāmatas jurisprudencē – „The legal system of Ukraine. Past, present, and future” (4 sējumos), kā arī izdevumu, kas ir veltīts 210. gadadienai kopš Jaroslava Gudrā Nacionālā Juridiskā universitātes dibināšanas – «Нацiональный юридический университет iменi Ярослава Мудрого 1894-2014».   
O. Gončara Dņipropetrovskas Nacionālā universitāte dāvina bibliogrāfisku izdevumu, kas veltīts Ukrainas ievērojamam dzejniekam, māksliniekam un filozofam Tarasam Ševčenko, – «Лiтопис Кобзаревоi долi. Анотований бiблiографiчний покажник» un ukraiņu rakstnieka Oļesja Gončara darbu izlasi trijos sējumos – «Олесь Гончар. Щоденники у трьох томах».  
Šoreiz tā atkal ir nenovērtējama iespēja papildināt Ukrainas literatūras nodaļu ar 146 jaunākajiem izdevumiem par Ukrainas politiku, zinātni, vēsturi, kultūru, literatūrzinātni un mākslu. Ukrainas universitāšu zinātnisko grāmatu dāvinājums nozīmīgi papildinās LU Akadēmiskās bibliotēkas Ukrainas literatūras nodaļas krājumu, kurš uzskatāms par Latvijai unikālu (vairāk nekā 2,300 izdevumu) un būs ievērojams atbalsts Latvijas izglītībai un zinātnei.
Pasākumā LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere stāstīs par savu dalību Latvijas vēstniecības Ukrainā organizētajos pasākumos Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā programmas ietvaros Kijevā, Harkivā un Dņippropetrovskā. 

Viktors Urvačovs, LU Akadēmiskā bibliotēka

     
© Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Sūtīt e-pastu!
Dizains: Aivars Plotka. Izstrādātājs: Nordik IT, 2007.  MODUS CMS
 
 
Vēsture Sākumlapa