Sākumlapa
 
LV  EN   Drukāt   Lapas plāns
Arhīvs
3. starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Kultūru daudzveidība: kultūras mantojums un tūrisma teritorijas" Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, 16.11.2010
(16.11.2010)

3. starptautiskā zinātniski praktiskā konference

Kultūru daudzveidība: kultūras mantojums un tūrisma teritorijas

 

2010. gada 16. un 17. novembrī,  Rīgā, Lomonosova 1 (106. aud.).

 

 

Konferenci atbalsta: Baltijas Starptautiskā akadēmija, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka,
V.Karazina Harkovas Nacionālā universitāte,  Kazaņas Valsts Kultūras  un Mākslas universitāte.

 

Konferences orgkomiteja:

Priekšēdētājs  - S.Buka (Baltijas Starptautiskā akadēmija)

Priekšsēdētāja biedri - V.Bakirovs (V.Karazina Harkovas Nacionālā universitāte)

L.Saviča (Kazaņas Valsts Kultūras  un Mākslas universitāte)

 

Komitejas locekļi:

V.Kocere (Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka)

I.Markina (Baltijas Starptautiskā akadēmija)

M.Gunare (Baltijas Starptautiskā akadēmija)

I.Žuravļova (V.Karazina Harkovas Nacionālā universitāte)

S.Kudelko   (V.Karazina Harkovas Nacionālā universitāte)  

 

 

16. novembris

 

10:00 – 11:00dalībnieku reģistrācija

 

11:00 – 11:15Konferences atklāšana, svinīgās uzrunas

Arkādijs Vocišs  Baltijas Starptautiskās akadēmijas rektors

Venta Kocere   Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktore

Jun Džin  Harkovas Nacionālā universitāte Konfūcija institūta direktors (Ķīna)

 

1.sesija 

11:15 – 13: 15

ModeratoreLīga Jermolajeva, Baltijas Starptautiskās akadēmijas prorektore

 

1. Diāna Oļukalne Mg.psych., Mg. Sc.educ., Liepājas universitāte   

Projektīvā metodika sociālās tolerances diagnostikai Latvijas multietniskajā kultūrvidē.

 

2. Jeļena Celma Dr.phil., Latvijas Kultūras akadēmija

Multikulturālisms – mīti vai realitāte.

 

3. Ilze Fedosejeva Dr.phil.,  Latvijas universitāte

Identitātes transformācijas un kultūras mantojums.

 

4. Oksana Fiļina Dr.paed., Baltijas Starptautiskā akadēmija

Kultūras identitāte kā pedagoģiska problēma.

 

5. Iļja Boļšakovs Mg.phil.,  Baltijas Starptautiskā akadēmija

Globālās ētikas meklējumos: Hansa K.Junga pasaules etnos un Akvīnas Toma dabiskais likums.

 

6. Irina Popova Dr.philol., Baltijas Starptautiskā akadēmija

 Svešvalodu apmācība globalizācijas kontekstā.

 

7. Marina Rega  ekonomikas zinātņu kandidāte, Mukačevas Valsts Universitāte (Ukraina)

Klasteru korporatīvais modelis  tūrisma uzņēmumiem krīzes pārvarēšanas laikā.

 

8. Tatjana Kuzmina Mg.hist., Baltijas Starptautiskā akadēmija    

   Masu saziņas līdzekļu nozīme un iespējas attieksmes pret kultūras mantojuma problēmu aktualizēšanā.

 

Debates,diskusija

13:15 – 13: 30 kafijas pauze

 

2.Sesija 

13:30    15:45

Moderatore – Marina Gunare Baltijas Starptautiskās akadēmijas Tūrisma vadības programmas direktore

 

1. Marina Gunare Baltijas Starptautiskās akadēmijas Tūrisma vadības programmas direktore

Mazpilsētas – dzīve vai aizmirstība?  

 

 2. Petras Blazevicius Rokišķu rajona pašvaldības administrācija, Kultūras un tūrisma ārzemju sakaru nodaļas vadītājs (Lietuva)

Lietuvas Republikas Rokišku rajona citādības kā tūrismam pievilcīgas  teritorijas faktora  meklējumu pieredze.

 

3.  Jūlija Popova Mg.philol., Baltijas Starptautiskā akadēmija

Cultural tourism in the context of the “Other”.

 

4. Nadežda Pazuhina Dr.art, Baltijas Starptautiskā akadēmija

Neredzamā pilsēta: pagātnes pēdas ka naratīva atgriešanās iespēja.

 

5. Ludmila Gorelkina, Mg.philol., Baltijas Starptautiskā akadēmija    

Franču nacionālais raksturs un viņu komunikatīvās uzvedības specifika.

 

6. Natālija Sotikova MBA, Baltijas Starptautiskā akadēmija

 Iespaidu modelēšana pievilcīgu tūrisma teritoriju veidošanā.

 

 

 7. Ļubova Kaširina Dr.philol, Baltijas Starptautiskā akadēmija 

PR komunikācija tūrisma produkta virzībā.

 

8. Oļegs Ņikiforovs Dr.psych., Baltijas Starptautiskā akadēmija

Līvi – Latvijas izzūdošā tauta.

 

Debates,diskusija

 

16:00 - 18:00  Pieņemšana par godu Baltijas Starptautiskās akadēmijas jubilejai un konferences atklāšanai.

 

 

17. novembris

 

10:00 – 11:00dalībnieku reģistrācija

 

1.sesija

11:00 – 12:30

Moderatore – Marina Rega Mukačovas Valsts universitātes dekāna vietniece

 

1. Ieva  Brence  Latvijas Zinātņu akadēmija

Organisational Culture and Its Particularities in Latvia in Comparison to the EU Average.

 

2. Svetlana Jaškina Mg.philol., Baltijas Starptautiskā akadēmija

Valoda kā tūrisma objekts mūsdienu pasaulē.

 

3. Svetlana Vidjakina  Rīgas Puškina biedrība

Rīgas Pokrovas kapsēta: atmiņas atgriešanās.

 

4.  Jeļena Budanceva MBA, AB.LV sabiedriskā labuma fonds

Laikmetīgā vizuālā māksla – tūrisma zīmols vai melnais caurums?

 

5. Inga Milēviča  Alberta koledža   

Ēdienkarte mūsdienu pasaules ainā.

 

6. Aleksejs Tarasovs „ART AND BUSINESS”, SIA

Mārketinga komunikāciju mūsdienu tehnoloģijas kā tūrisma teritoriju virzības perspektīva.

 

7. Diana Zagulova Dr.med., Baltijas Starptautiskā akadēmija

Latvijas iekšējā tūrisma mārketings iespējas, problēmas un risinājumi.

 

8. Dmitrijs Koroļs  Baltijas Starptautiskās akadēmijas Kultūras vadības programmas absolvents

Vēsturiskās rekonstrukcijas pasākumi Latvijā ka tūrisma zīmols.

 

12.30-13.00 Kafijas pauze

 

 

2.sesija

13:00 – 14:30

Moderatore – Tatjana Kuzmina Mg.hist. Baltijas Starptautiskā akadēmija

 

1. Ilona Geide Baltijas Starptautiskā akadēmija Kultūras vadības programma

Masu mediju loma sabiedrības vērtību sistēmas formēšanā.

 

2. Aļona Vasiļkova Baltijas Starptautiskā akadēmija Kultūras vadības programma

Starptautisko kultūru diena.

 

3. Raisa Smirnova Baltijas Starptautiskā akadēmijas Kultūras vadības programmas absolvente

Rokfestivāls kā globālās kultūras fenomens.

 

4. Nadežda Pšeņicina Baltijas Starptautiskā akadēmijas Kultūras vadības programmas absolvente

Japāņu animācijas anime elementi kā estētiska klišeja mūsdienu Rietumu ekrāna mākslā.

 

5. Julija Černoštana Baltijas Starptautiskā akadēmija Tūrisma vadība

Staro Rīga – pilsētas jaunais zīmols.

 

6. Maruta Paļčevska Baltijas Starptautiskā akadēmija Kultūras vadības programma

Industriālais tūrisms un industriālais kultūras mantojums – jaunas iespējas .

 

7. Anastasija Vaškova Baltijas Starptautiskā akadēmija Tūrisma vadība

Rīga Augusta Folca acīm.

 

8. Darja Oksenenko  Baltijas Starptautiskā akadēmija Tūrisma vadība

Kuzņecovu “porcelāna impērija”.

 

Rezultātu kopsavilkums

Sertifikātu pasniegšana

 

 

15:00 Rutas Bogustovas tekstilmākslas izstādes atklāšana

 

 

     
© Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Sūtīt e-pastu!
Dizains: Aivars Plotka. Izstrādātājs: Nordik IT, 2007.  MODUS CMS
 
 
Vēsture Sākumlapa