Publikācijas
Profesors Dr. habil. sc. ing. Andris Krēsliņš: biobibliogrāfija - Rīga: LAB, 2008. - 383 lpp.: il. - Latv., angļu, kr., lietuv. val.-(Latvijas zinātnieki).
20.04.2009
Profesors Dr. habil. sc. ing. Andris Krēsliņš: biobibliogrāfija / LAB; sast. J. Klebā; bibliogr. red. D. Ivbule. - Rīga: LAB, 2008. - 383 lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., angļu, kr., lietuv. val. – 250 eks.
 
Atpakaļ