Sākumlapa
 
LV  EN   Drukāt   Lapas plāns
Informācija presei
Starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Misiņa bibliotēkas 130 gadei "Meklējiet rakstos"
17. septembris, 2015

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkai 2015 .gada 19. septembrī aprit 130 gadi. Par godu bibliotēkas 130 gadei 18. septembrī Rīgā, Rūpniecības ielā 10 notiks starptautiska zinātniska konference MEKLĒJIET RAKSTOS! , kurā piedalīsies bibliotēkas aktīvi lietotāji un atbalstītāji. Ar referātiem uzstāsies gan Latvijas Universitātes pasniedzēji un doktoranti, gan Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, gan Latvijas Literatūras centra direktors Jānis Oga, gan literatūrzinātnieks Silvestrs Gaižūns no Lietuvas, gan Helsinku Universitātes profesors Juoko Talonens, gan  bibliotēkas darbinieki u.c. 
Misiņa bibliotēka ir dibināta 1885. gada 19. septembrī, kad Jānis Misiņš saņēma gubernatora atļauju (Nr. 11363) atvērt „Krācēs” bibliotēku.
Jānis Misiņš bija viens no pirmajiem, kas mācīja mīlēt, cienīt un godāt latviešu grāmatu, latviešu rakstīto un drukāto vārdu un uztvert to kā lielu, paliekošu kultūras vērtību, kas droši var pastāvēt līdzās citu tautu garīgajām bagātībām.
Vecākajai un pilnīgākajai latviešu grāmatu krātuvei gadu gaitā mainījušies nosaukumi:
Jāņa Misiņa bibliotēka 1885 – 1925 
Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēka 1925 – 1946 
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Jāņa Misiņa bibliotēka 1946 – 1954
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas
J.Misiņa Latviešu literatūras nodaļa 1954 – 1992 
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēka 1992 – 30.09.2009 
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēka 01.10.2009 –
Tomēr laika ritumā nav mainījusies tās misija – nodrošināt latviešu nacionālās kultūras, mākslas, valodas, literatūras, folkloras tradīciju un zinātnes saglabāšanu, veidojot krājumu atbilstoši vēsturiskās, 1885. gadā dibinātās Misiņa bibliotēkas pamatmērķim – komplektēt visus:
Latvijā izdotos iespieddarbus jebkurā valodā;
iespieddarbus, kas uzrakstīti latviešu valodā un izdoti jebkurā pasaules vietā;
iespieddarbus, kas uzrakstīti par Latviju un latviešiem jebkurā valodā un izdoti jebkurā pasaules vietā, arī latviešu autoru darbu tulkojumus svešvalodās.
Bez Misiņa bibliotēkas grāmatu krātuves, bez nenovērtējamā nacionālo kultūrvērtību krājuma grūti iedomāties Latvijas zinātnes un kultūras darbu. Izmantojot unikālo fondu, izstrādāti daudzi kapitāli pētījumi vēsturē, literatūrzinātnē, valodniecībā, ekonomikā, filozofijā, politoloģijā, pedagoģijā, mākslas, arhitektūras, mūzikas un citās zinātnēs, sagatavoti gan latviešu literatūras, gan Latvijas vēstures akadēmiskie izdevumi, radušies daudzi zinātniskie pētījumi, izstrādātas disertācijas, sarakstīti neskaitāmi publicējumi presē, iegūtas visdažādākās izziņas. Arī skolēnu un studentu zinātniskie darbi, referāti, bakalaura un maģistra darbi bieži vien tapuši pateicoties Misiņa bibliotēkas materiāliem. Zīmētais uzraksts ar aicinājumu Meklējiet rakstos! vienmēr atrodas pie sienas bibliotēkas visredzamākajā vietā un uzmundrina apmeklētājus.
No publiskās bibliotēkas „Krācēs” Misiņa bibliotēka izaugusi par pirmo latviešu zinātnisko bibliotēku, kurā radoši strādājuši un kuru par savām otrajām mājām saukuši ļoti daudzi rakstnieki, dzejnieki, mākslinieki, zinātnieki un kultūras darbinieki no visas Latvijas. Un ne tikai no Latvijas, bet arī no Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Polijas, Somijas, Zviedrijas, Krievijas, Anglijas, Austrālijas, ASV un citām valstīm.
Uz 2015. gada 1. janvāri Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas fonda kopapjoms jau ir vairāk nekā 1,1 miljons grāmatu un periodisko izdevumu un vairāk nekā 1 miljons rokrakstu. 
Bibliotēkas šodienas darbs neaprobežojas tikai ar lietotāju apkalpošanu. Ejot līdzi laika garam, bibliotēka veido savu Digitālo bibliotēku un aktīvi piedalās dažādos sadarbības projektos gan Latvijā, gan ārpus robežām. Apmeklētāju zināšanas papildina bibliotēkas darbinieku regulāri veidotās izstādes, dažādie sarīkojumi un Misiņa kluba lasījumi – ik mēneša lasījumi un diskusijas par literatūras, kultūras, vēstures un citiem jautājumiem. 
Misiņa bibliotēkas kolektīvs turpina strādāt un īstenot tālāk Jāņa Misiņa ideālo sapni par pilnīgu nacionālu bibliotēku un cenšas piepildīt dzīvē Misiņa gara mantojumu: uzmanību, cieņu un mīlestību pret katru grāmatu, pret katru lasītāju.

Gunta Jaunmuktāne, 
LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas vadītāja


     
© Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Sūtīt e-pastu!
Dizains: Aivars Plotka. Izstrādātājs: Nordik IT, 2007.  MODUS CMS
 
 
Vēsture Sākumlapa