Sākumlapa
 
LV  EN   Drukāt   Lapas plāns
Publikācijas
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Baiba Rivža: biobibliogrāfija - Rīga: LAB, 2009. - 399 lpp.: il. - Latv., angļu, kr., lietuv. val.- (Latvijas zinātnieki).
08.06.2009
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Baiba Rivža: biobibliogrāfija / LAB; sast. I. Barone, S. Čvanova, J. Klebā; red. D. Ivbule; darba sagat. piedalījās E. Tantiba, Dz. Zaķe. - Rīga: LAB, 2009. - 399 lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., angļu, kr., lietuv. val.
 
     
© Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Sūtīt e-pastu!
Dizains: Aivars Plotka. Izstrādātājs: Nordik IT, 2007.  MODUS CMS
 
 
Vēsture Sākumlapa