Sākumlapa
 
LV  EN   Drukāt   Lapas plāns
Arhīvs
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka - Latvijas Universitātes pamatstruktūrvienība
(26.08.2009)

11/08/2009 14:34

Lai nodrošinātu Baltijas jūras reģionā vecākās zinātniskās bibliotēkas – Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas (LAB) un J.Misiņa bibliotēkas krājumu saglabāšanu un darbības turpināšanu, kā arī rastu iespējas bibliotēku fondu papildināt, tādējādi nodrošinot bibliotēkas attīstību, Ministru kabinets (MK) šodien, 2009.gada 11.augusta sēdē, apstiprināja rīkojuma projektu "Par valsts aģentūras "Latvijas akadēmiskā bibliotēka"reorganizāciju", kas paredz valsts aģentūru „Latvijas Akadēmiskā bibliotēka” pārveidot par Latvijas Universitātes (LU) pamatstruktūrvienību. Rezultātā LU no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārņems visas LAB funkcijas, personālu, tiesības, saistības, prasības, finanšu līdzekļus, krājumus, arhīvu utt, tādējādi nodrošinot pēctecību.

Šāds risinājums panākts, sadarbojoties IZM, LAB, LU, kā arī – ar bibliotēkām saistītajām institūcijām. IZM ik gadus ir atbalstījusi LAB, tajā skaitā – iespēju robežās palielinot finansējumu un meklējusi bibliotēkas turpmākās darbības attīstības iespējas. 2009.gadā finansiālā situācija ir īpaši sarežģīta, tāpēc IZM, izvērtējot visus iespējamos riskus un, apzinoties, ka ir būtiski nodrošināt bibliotēkas veicamo funkciju īstenošanu, rosinājusi bibliotēkas vadītāju V.Koceri, kā arī zinātnes nozares institūciju un bibliotēku nozares speciālistus nākt klajā ar savu redzējumu par iespējām nodrošināt bibliotēkas darbu esošā finansējuma ietvaros. Tā rezultātā LAB ar 2009.gada 29.maija vēstuli un LU ar 2009.gada 29.jūnija Senāta lēmumu atbalsta LAB iekļaušanu LU sastāvā.

Šodien apstiprinātais rīkojuma projekts nosaka līdz 2009.gada 1.septembrim izveidot LAB reorganizācijas komisiju, kurai līdz 2009.gada 1.oktobrim jāveic LAB materiālo un finanšu līdzekļu inventarizācija, jānosaka LAB mantas vērtība un saistību apjoms, kā arī –  jānodrošina LAB finanšu līdzekļu, mantas, saistību, arhīva un lietvedības nodošana LU. Līdz 2009.gada 15.oktobrim reorganizācijas komisijai jāsastāda LAB slēguma bilance. Līdz 2009.gada 1.septembrim IZM arī jāiesniedz MK ar LAB reorganizāciju saistītus tiesību aktu projektus.
 
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
     
© Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Sūtīt e-pastu!
Dizains: Aivars Plotka. Izstrādātājs: Nordik IT, 2007.  MODUS CMS
 
 
Vēsture Sākumlapa