2013. gads

 

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka

 

(dati uz 2013. gada  1. janvāri)

 

 

Reģistrēto lasītāju skaits                             

 

 

16.660

 

 

Apmeklējumu skaits                                    

 

 

1,8 milj.

 

Izsniegumu skaits

 

 

1,3 milj.

 

Krājumā ienācis 2012. gadā

 

 

34.863 vienības

 

Bibliotēkas telpu kopplatība m2

 

 

14.486

 

t. sk.       

          lasītāju apkalpošanas telpas

          krātuves

 

 

 

8.85

8.186

 

Datoru kopskaits

t. sk.

            darbiniekiem

            lasītājiem

            serveri u.tml.

 

 

72 

 

47

19

6

 

Lasītāju vietu skaits bibliotēkā

 

 

225

 

Bibliotēkas krājums                                   

Dokumentu (fizisko vienību) kopskaits

 

 

 

3,4 milj.