Sākumlapa
 
LV  EN   Drukāt   Lapas plāns
Krājuma digitalizācijas plāns 2010. - 2015.

No 2010. līdz 2015. gadam kā ilgtermiņa projekts plānota Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgu, unikālu un lietotāju pieprasītu materiālu digitalizācija.

Rokraksti

1. J. Misiņa kolekcijas rokraksti:

1.1. Rakstnieka K. Krūzas dienasgrāmatas un atmiņas par latviešu kultūras darbiniekiem (no 1904. līdz 1959. gadam)

Apjoms: 70 sējumi, kopā 15 000 lpp. arhīvdatnes; formāts: 12x7 cm

1.2. Latviešu kultūras darbinieku un zinātnieku rokraksti

Apjoms: kopā 5 000 lpp. arhīvdatnes

2. Rīgas pilsētas bibliotēkas manuskriptu kolekcijas rokraksti:

2.1. A. Buholca Baltijas ģenealoģisko materiālu, ģerboņu un fotogrāfiju kolekcija:

2.1.1. Kolekcija Materialien zur Personenkunde der Ostsee – Provinzen (rokraksti un ģerboņi līdz 20. gs. sāk.)

Apjoms: 53 sējumi, kopā 48 000 lpp. arhīvdatnes; formāts: 23x18 cm

2.1.2. Baltijas iedzīvotāju biogrāfisko datu kolekcija (rokraksti, iespieddarbi un fotogrāfijas līdz 20. gs. sāk.)

Apjoms: 32 sējumi, kopā 17 000 lpp. arhīvdatnes; formāts: no A5 līdz A4

2.2. J. K. Broces kolekcijas materiāli (rokraksti un zīmējumi līdz 19. gs. sāk.):

2.2.1. Proben von Schriftzugen vom Jahre 1300 bis 1561 un Sylloge diplomatum Livoniam illustrantium (zīmogu un dokumentu paraugi), Livland am Ende des 18. Jh. (kartogrāfiski materiāli un informācija par Vidzemes un Igaunijas draudzēm), Wappenbuch (Baltijas ģenealoģiskie materiāli un ģerboņi)

Apjoms: 6 sējumi, kopā 2 000 lpp. arhīvdatnes; formāts: 33x21cm

2.2.2. kolekcija Livonica (hroniku un vēsturisku darbu noraksti)

Apjoms: 36 sējumi, kopā 15 000 lpp. arhīvdatnes; formāts: no A5 līdz A4

2.2.3. kolekcija Rigensia (Rīgas vēstures materiāli)

Apjoms: 400 lpp. arhīvdatnes; formāts: A3

2.3.  Missale Rigense (13. gs. pergamenta rokraksts)

Apjoms: 12 sējumi, kopā 4 000 lpp. arhīvdatnes; formāts: no A5 līdz A4

2.4.  Ceļojumu apraksti un dienasgrāmatas (J. Reitera, N. Himzeļa, M. Vīdava, V. Krauzes 17. un 18. gs. rokraksti un zīmējumi)

Apjoms: 12 sējumi, kopā 4 000 lpp. arhīvdatnes; formāts: no A5 līdz A4

2.5. Rīgas pilsētas bibliotēkas vēstures materiālu kolekcija (rokraksti, iespieddarbi un fotogrāfijas no 1524. gada līdz 20. gs. vidum)

Apjoms: kopā 8 000 lpp. arhīvdatnes; formāts: no A5 līdz A3

 

Attēli

J. Misiņa kolekcijas un Rīgas pilsētas bibliotēkas kolekcijas attēli (personu un vietu fotogrāfijas un grafikas darbi līdz 21. gs. sāk.)

Apjoms: kopā 10 000 attēlu arhīvdatnes.

 

Iespieddarbi

1. Rīgas pilsētas pirmā tipogrāfa N. Mollīna kolekcija (1588-1625)

Apjoms: kopā 1 500 lpp. arhīvdatnes; formāts: no A5 līdz A3.

2. Latvijā izdoto seniespiedumu kolekcija (1625-1855)

Apjoms: kopā 6 000 lpp. arhīvdatnes; formāts: no A5 līdz A3.

3. Unikāli izdevumi, kas pasaulē saglabājušies vienā eksemplārā – Missale Viburgense (Lībeka, 1500), Breviarium Rigensis (Amsterdama, 1513)

Apjoms: 2 sējumi, kopā 1 200 lpp. arhīvdatnes; formāts: A5 un A3.

4. Rīgas pilsētas teātra koncertafišu kolekcija (1782 - 1918)

Apjoms: 137 sējumi, kopā 45 000 afišu arhīvdatnes; formāts: no A4 līdz A3.

 

 

Periodiskie izdevumi

1. Latvijā svešvalodās (galvenokārt vācu un krievu) izdotie periodiskie izdevumi (līdz 1945.g.)

Apjoms: kopā 700 000 lpp. arhīvdatnes; formāts: A5 līdz A1.

2. Latviešu valodā trimdā izdotie periodiskie izdevumi

Apjoms: kopā 48 000 lpp. arhīvdatnes; formāts: A5 līdz A2.

3. Latvijā izdotie periodiskie izdevumi poļu valodā (līdz 1940. gadam)

Apjoms: kopā 12 000 lpp. arhīvdatnes; formāts: A4 un A3.

     
© Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Sūtīt e-pastu!
Dizains: Aivars Plotka. Izstrādātājs: Nordik IT, 2007.  MODUS CMS
 
 
Vēsture Sākumlapa