Pakalpojumi

 

 

Pakalpojumi

 

Rūpniecības ielā 10

 

·  Literatūras izsniegšana lasīšanai lasītavās no rokrakstu un reto grāmatu krājuma, nacionālās literatūras fonda (Misiņa bibliotēkas), zinātniskās literatūras krājuma (Centrālās nodaļas), Austrijas un Šveices literatūras kolekcijas, ANO un Pasaules Bankas Informācijas centra krājuma un Ukrainas Informācijas centra krājuma.
·   Literatūras izsniegšana uz mājām no Misiņa bibliotēkas un  Centrālās nodaļas zinātniskās literatūras krājuma.

 

 

 

Rūpniecības ielā 10 

 

·   Mutvārdu un rakstisko uzziņu izpilde.

·   Interneta pakalpojumi.

·   CD-ROM, tiešsaistes un lokālo datu bāzu izmantošana.

·   Starptautiskā starpbibliotēku abonementa SSBA un SBA (t. sk. atsevišķu dokumentu, rakstu piegāde).

·   Kopiju izgatavošana no bibliotēkas materiāliem.

·   Dokumentu un attēlu skenēšana.

·   Dokumentu iesiešana.

·   Izstādes.