Sākumlapa
 
LV  EN   Drukāt   Lapas plāns
Publikācijas
LZA korespondētājlocekle, profesore, Dr.philol. Ausma Cimdiņa.
15.11.2010
LZA korespondētājlocekle, profesore, Dr.philol. Ausma Cimdiņa: biobibliogrāfija / Latvijas Universitātes bibl., Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibl.; sast. J. Klebā, R. Visocka, D. Tretjakova; [red.], izd. sagat. D. Ivbule; lit. red. G. Bērziņa; tulk. E. Kariks. - Rīga: LU Akadēmiskais apg., 2010. - 180, [2] lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr., angļu, lietuv., sp., vācu val.
 

     
© Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Sūtīt e-pastu!
Dizains: Aivars Plotka. Izstrādātājs: Nordik IT, 2007.  MODUS CMS
 
 
Vēsture Sākumlapa