Sākumlapa
 
LV  EN   Drukāt   Lapas plāns
Direktore

                                       

                               

                                                  

                     

      VentaKocere

         C u r r i c u l u m V i t a e

 

 

Darba adrese:  Rūpniecības iela10,  Rīga,  LV1235
Tālrunis:  67033955 , 67323261,  E-pasts: 

Dzimusi: 1954. gada 5. jūnijā, Ventspilī

IZGLĪTĪBA
1972-1977       Latvijas  Valsts  Universitāte,  Filoloģijas fakultāte,  Bibliotēku zinātņu un bibliogrāfijas nodaļa (dipl. N 407313)
1988-1990       Maskavas Valsts Kultūras institūta aspirantūras neklātienes nodaļa

ZINĀTNISKAIS  GRĀDS
Dr. h. c. philol.  (2008,  dipl.  N 109)
Mag. Sc. soc.  (1995,  dipl.  N 001004)

DARBA  PIEREDZE
2009-             Direktore, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka
2000-2009       Direktore, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
1990-2000       Direktora vietniece zinātniskajā darbā,  Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
1981-1990       Zinātniskās bibliogrāfijas nodaļas vadītāja,  LPSR ZA Fundamentālā bibliotēka
1979-1981       Vecākā redaktore,  LPSR ZA Fundamentālā bibliotēka
1977-1979       Redaktore,  LPSR ZA Fundamentālā bibliotēka

PĒTNIECĪBAS VIRZIENI
2004-                  Pētniecības darbs  „Bibliotēkas loma starpkultūru dialogā”
1998-2004       Pētniecības darbs  “Latvijas zinātnisko bibliotēku informācijas resursu integrācija”
1997-1998       Projekta “Latviešu grāmata ārzemēs, 1920-1940”  vadība
1994-1995       Projekta “Latviešu periodika, 1940-1945” vadība
1990-1993       Projekta “Latviešu grāmatas – Eiropas kultūras un vēstures izpētes avots” vadība

DARBS PROFESIONĀLAJĀS UN SABIEDRISKAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
2011-       Nodibinājuma "Amber Bridge Baltic fonds" konsultatīvās padomes priekšsēdētāja
2007-         Zinātņu akadēmiju starptautiskās asociācijas Grāmatniecības padomes locekle
2000-         Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes locekle
 
PUBLIKĀCIJAS
Zinātniskās publikācijas bibliogrāfijas, bibliotēku zinātnē un kultūras vēsturē –131

APBALVOJUMI UN GODA  NOSAUKUMI
Igaunijas Māras zemes krusta ordenis, 2010
LR Ministru kabineta Atzinības raksts "Par pašaizliedzību un panākumiem strādajot Latvijas valsts un tautas labā", 2010
Ordeņa "Par nopelniem Lietuvas labā" medaļa, 2009
Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere,  2005
Sv. Georga IV pakāpes medaļa „Gods. Slava. Darbs”, Ukraina,  2004
Ukrainas Republikas Ārlietu ministrijas Goda raksts, Ukraina, 2004
LR Ārlietu ministrijas medaļa „Sekmējot Latvijas dalību NATO”, 2004
Latvijas Zinātņu akadēmijas Atzinības raksts,  2004
Pasaules Kultūras fonda Goda raksts, 2006
LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts, 2007
Ukrainas Valsts Komitejas tautību un reliģijas jautājumos Goda raksts, 2007
Igaunijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības raksts, 2007
 
Sanktpēterburgas Pētera Zinātņu un mākslas akadēmijas īstenā locekle, 2012 (dipl. N. 102)
 
VALODAS
Latviešu,  krievu,  angļu

 

     
© Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Sūtīt e-pastu!
Dizains: Aivars Plotka. Izstrādātājs: Nordik IT, 2007.  MODUS CMS
 
 
Vēsture Sākumlapa