Sākumlapa
 
LV  EN   Drukāt   Lapas plāns
Publikācijas
Pauluči F. Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albuma.
13.10.2008
 
Pauluči F. Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albuma = Abbildungen der livlandischen Burgen im Album des Marquis Paulucci: [grām. arī Latvijas vēstures inst. pateicība LAB, V. Kocerei, V. Mazulim, G. Jaunmuktānei, A. Taimiņai, K. Plostniecei albuma sagat. publicēšanai] / LU Latvijas vēstures inst., LAB; izd. sagat., tulk., koment. I. Ose. - Rīga: Latvijas vēstures inst., 2008. - 319 lpp.: il., kartosh., kartes. - Bibliogr.: 308.-311. lpp. - Vietu rād.: 312.-315. lpp. - Personu rād.: 316.-319. lpp. - Teksts latv., vācu, kr. val.
     
© Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Sūtīt e-pastu!
Dizains: Aivars Plotka. Izstrādātājs: Nordik IT, 2007.  MODUS CMS
 
 
Vēsture Sākumlapa