Izstāde "Vācijas bēgļu nometņu laika grāmatas, periodika, rokraksti LAB fondos"


"Tik cerību, cerību nenokauj, Un sapnī uz dzimteni kājas auj!" Tā Andrejs Eglītis rakstīja 1946. gadā. Dzimtenes tēls, ilgas pēc dzimtenes, pēc Latvijas, tas ir galvenais motīvs, kas dominē visos Vācijas bēgļu nometņu laika materiālos. Konferences "Trimdas arhīvi atgriežas" (Latviešu bēgļu gaitas Vācijā 1944-1949) ietvarā Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas telpās no 2000. gada 14. septembra līdz novembrim bija skatāma izstāde "Vācijas bēgļu nometņu laika grāmatas, periodika, rokraksti LAB fondos".

101.jpg (4726 bytes)102.jpg (5257 bytes)103.jpg (4440 bytes)

"2. pasaules kara latviešu bēgļu dzīves sākumposms jeb "Mazās Latvijas" periods (1946-1949) ietvēra neatkārtojamas norises Rietumvācijā - samērā daudz latviešu relatīvi nelielā teritorijā (250 tk. km2) izveidoja savu etnisko kopību ar atbilstošu organizatorisko kodolu un daudziem izglītības un kultūras pasākumiem." I. Veigners - gr. "Latvieši ārzemēs"

105.jpg (5707 bytes)106.jpg (4349 bytes)104.jpg (6256 bytes)107.jpg (4581 bytes)

Izstādē bija apskatāmas vairāk kā 90 dažādu apgādu izdotās grāmatas.
"Šais dienās jo stiprāk jūtu nepieciešamību rakstīt. Tā dzīvošu savai zemei un tautai, kaut svešumā būdams. ..es tomēr ticu tālākai dzīvošanai, ceru savas zemes, tautas nākotnei. Vēl viss nav izvārījies. Gan ar laiku norimsies, noskaidrosies, gan mēs vēl celsimies augšā. Varbūt šī ir smaga pārbaude mūsu tautai." Arturs Plaudis, 1945.

108.jpg (5805 bytes)109.jpg (5701 bytes)110.jpg (5690 bytes)111.jpg (5190 bytes)112.jpg (5281 bytes)

"Tā nu viņi visi cīnās. Un labi, ka ir tādi ļaudis, kurus nelabais vai labais dīda uz izdošanu; citādi mēs ar savām grāmatām sēdētu un dēdētu." J. Jaunsudrabiņš - Oļģ. Liepiņam 1. III 46.

113.jpg (6559 bytes)114.jpg (5808 bytes)116.jpg (6002 bytes)120.jpg (4755 bytes)
115.jpg (5414 bytes) Artura Plauža fondā glabājas 48 autoru biogrāfijas rokrakstā vai mašīnrakstā un fotogrāfijas, sūtītas grāmatai "Trimdas rakstnieki".
117.jpg (3192 bytes)118.jpg (5867 bytes)119.jpg (4957 bytes) "8. 4. 48 Vircburgā pēc samērā asām debatēm vienojāmies par jaunās organizācijas nosaukumu - Latvijas Nacionālā Padome (LNP), tāpat pieņēma H. Klarka tēzes, ka LNP ir augstākais trimdas orgāns, kas visus jautājumus izlemj patstāvīgi un, ka šī organizācija var izbīdīt exekutivu. Es personīgi atrodu, ka laiks ir par daudz nopietns, lai mēs strīdētos par to, kā tulkot satversmi un necenstos vienot visus Latvijas atbrīvošanas darbam." V. Janums - H. Vītolam 22.IV 48.

"Viena no cēlākām un spilgtāki izteiktām latvju tautas īpatnībām ir - slāpes pēc izglītības. Par savu bērnu izglītību latvietis rūpējas ar tādu pat dedzību, kā par dienišķās maizes gabaliņu. Šo teicamo īpašību mūsu tauta nav zaudējusi arī šodien - trimdas purvu brienot. Latvietis zin, ka izglītība ir visdārgākā manta: tā palīdz atrisināt visgrūtākās dzīves mīklas un to nevar nevienam atņemt!" Eslingenes Latviešu ģimnāzijas direktors E. Nagobads 13. III 48.

122.jpg (4635 bytes)123.jpg (7459 bytes)121.jpg (5227 bytes)124.jpg (6009 bytes)125.jpg (5397 bytes)

"Ar "Latvju Domām" jau tā ir, ka mēs esam tieši domājuši par literāru avīzi, pārējo informāciju tikai svarīgākos gadījumos. Bet "tauta" dikti prasa visādus pačalojumus, tā ka ļoti grūti ir noturēt robežu, lai mēs nezaudētu stilu un tomēr reizēm dotu arī kaut ko aktuālāku. Centīsimies tomēr uzņemto vagu turēt, kaut gan nupat arī vircburģieši izšāvuši savu lielo lādiņu - mēnešrakstu, veltītu literatūrai, resp. garīgai dzīvei, kā viņi paši to apzīmējuši..." K. Lesiņš - Oļģ. Liepiņam 1946.

126.jpg (4471 bytes)127.jpg (5244 bytes)128.jpg (5816 bytes)129.jpg (5344 bytes)130.jpg (4978 bytes)
131.jpg (5141 bytes) "Tikko bija pie mums Mērbekas teātris ar divām lugām un četrām izrādēm. Tikko paši arī nospēlējām "Saldeno pudeli". Rītu atklāj Grēvenes varietē teātri. 24./5. VI ir latvju darbu un gleznu skate un 27. latvju baleta vakars. Dzīvojam vienos priekos!" J. Jaunsudrabiņš - A. Plaudim 18. III 46
132.jpg (5447 bytes) Prof. Jāzepa Vītola notis "Variācijai par latvju tēmu" komponista rokrakstā, rakstītas no atmiņas Libekā pēc kara beigām. 133.jpg (5989 bytes) 135.jpg (3333 bytes) Alises Braunas 1946. gadā Mērbekā darināts tautastērps. 1998. gadā no Anglijas atsūtīts uz Latviju.

Jura Soikana fondā glabājas vairāk kā 370 mākslinieka oriģinālzīmējumu un gleznojumu, darināti Vācijas bēgļu nometņu laikā.

134.jpg (4435 bytes) 136.jpg (5840 bytes)137.jpg (4454 bytes)138.jpg (4529 bytes) 139.jpg (4200 bytes)
"Zobena pasniegšana" - ģen. Goppera fonda godalgots Jura Soikana kokgrebums.
141.jpg (5477 bytes)140.jpg (4640 bytes)142.jpg (5506 bytes)143.jpg (5571 bytes)

".. mūsu nometnē [Manheimā] škunstnieks nav iecienīts, jo lielāko tiesu tam viss jādara par velti - tas taču ir tikai nabaga D. P. Materiālu trūkst.... Tas ir apstāklis, kas aptura katru strādāšanas iespēju. Nu jau gan ir zīmuļi, papīri un akvareļa krāsiņas. Par eļļas krāsām var tikai sapņot. Tāpat nav labas tušas. Tā, kura ir mums, ir pelēka kā vārnas spalva. Nav tušas spalviņu. Kas mums ir - Tu varbūt jautāsi? Tikai laba griba, ko darīt!" M. Sietnieks - J. Soikanam 1946.

144.jpg (5206 bytes)145.jpg (6440 bytes)146.jpg (6394 bytes)147.jpg (5289 bytes)148.jpg (6377 bytes)
149.jpg (14996 bytes) "Ja tauta zaudē vitalitāti un ticību nākotnei, tad tas nozīmē viņas nāvi, latviešu tautas dzīvotgriba ir bijusi tā, kas ļāva pārvarēt visas līdzšinējās grūtības un varam būt pārliecināti, ka arī no šī laika grūtībām mēs iziesim kā uzvarētāji." Jānis Labsvīrs 1948

No vairāku tūkstošu lielā materiālu klāsta, kas glabājas LAB fondos par Vācijas bēgļu nometņu laiku, izstādē bija eksponētas 540 grāmatas, 44 žurnāli, 57 avīzes, 50 vēstules, vairāk kā 80 dažādi dokumenti un rokraksti, 85 oriģinālzīmējumi un oriģinālgleznas (maza formāta), vairāk kā 140 fotogrāfijas un daudzi citi materiāli (teātru, koncertu, sarīkojumu programmiņas u.c.), kā arī dažas no pavisam 59 mikrofilmām - "Latviešu trimdas laikraksti 1944- 1952". Filmējamo materiālu laikā no 1992- 1996 g. vienkop savācis, izskatījis, sakārtojis un bibliotēkai dāvājis Ojārs G. Rozītis.

151.jpg (3154 bytes)150.jpg (5437 bytes)
152.jpg (12030 bytes)