Valda Brauna fotoizstāde


01.jpg (5916 bytes)02.jpg (6241 bytes)03.jpg (6860 bytes)

Fragments no Jāņa Borga, mākslas vērtētāja, sniegtās informācijas šīs izstādes apmeklētājiem:

    To profesiju skaits, kurām piemīt cunftes vai brālības gars, nav nemaz tik liels. Mūrnieki, kalēji, galdnieki, aptieķnieki... Tur ir kaut kas viduslaicīgs un pamatīgs klāt. Gadiem kaldināta prasme, amata noslēpumi, grūtībās izslīpēts ceļš uz meistarību. Viss tas, kas veido cilvēku esības vērtības un stūrakmeņus.
    Bet arī jaunos laikos ir veidojušies arodi, kuriem piemīt šīs īpašības. Pie tādiem, šķiet, būtu pieskaitāma fotogrāfa profesija. Tai piederīgie censoņi ar teiku bruņinieku neatlaidību tiecas uzjāt perfekcijas stikla kalnā. Un fotogrāfa darbā ir ne mazāk poētiskas mistikas, kā viduslaiku alķīmiķu zelta meklējumos vai mūžīgās jaunības eliksīra brūvēšanā. Tik vien, kā cits aprīkojums - smalkas fotokameras, datori, digitāltehnika un teju kosmiskas supertehnoloģijas. Bet amata goda izjūtā še ir tie paši gadsimtos iestrādātie principi. Fotogrāfs Valdis Brauns ar savu dzīves un darba piemēru teiktajam var būt par labu apstiprinājumu...

... Ja sendienās cunftes amatniekus vērtēja pēc to meistardarbiem un bruņiniekus pēc to varoņdarbiem, tad Valdis Brauns savā fotogrāfa arodā šos titulus patiesi ir sasniedzis. Fotomeistars un fotobruņinieks.

04.jpg (3261 bytes)06.jpg (4343 bytes)05.jpg (3510 bytes)07.jpg (3735 bytes)