Apgāda "Daugava" 55 gadu jubilejas izstāde


2000. gada augustā Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā varēja iepazītis ar grāmatu apgāda Daugava izdevumiem. Apgāds unikāls ar to, ka dibināts 1945. gadā Stokholmā, bet kopš 1994. gada strādā Latvijā, tā izveidošana un darbība notikusi pateicoties Dagnijai un Georgam Šleieriem.

01.jpg (3068 bytes) 02.jpg (4076 bytes) 04.jpg (3109 bytes)03.jpg (3737 bytes)
Grafiķa Normunda Hartmaņa veidotais apgāda logo
05.jpg (4243 bytes)06.jpg (3919 bytes)
Georgs Šleiers ar viesiem izstādes atklāšanā
07.jpg (4691 bytes) 08.jpg (3566 bytes)

1945. gada oktobrī kara pasargātajā Stokholmā iznāca apgāda pirmā grāmata - A. Pogiņas - Eiches "Angļu valodas kurss" 1. burtnīca.
1949. gadā ar Andre Žida īsromānu "Pastorālā simfonija"apgāds sāka izdot "Parnasa pasaules rakstnieku sēriju". Sekoja E. Hemingveja, Dž. Steinbeka, A. Strindberga u.c. labāko mūsdienu autoru darbu tulkojumi.

72.jpg (3247 bytes) 74.jpg (3876 bytes)
A. Pogiņas - Eiches "Angļu valodas kursa" 2. izdevums
76.jpg (3168 bytes) 73.jpg (4386 bytes)
81.jpg (6625 bytes)75.jpg (5168 bytes)
78.jpg (3029 bytes)80.jpg (5924 bytes)
79.jpg (5035 bytes)

Līdz deviņdesmito gadu sākumam apgādā izdoti tādi kapitāli darbi kā Jāņa Siliņa "Latvijas māksla" 4 sējumos, Latvijas vēsture 10 sējumos un Benjamiņa Jēgera "Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija".
Apgāds Daugava izdevis latviešu trimdas autoru - Andreja Eglīša, Veronikas Strēlertes, Anšlava Eglīša, Alfrēda Dziļuma, Jāņa Veseļa darbus. Bagātigs ir latviešu eseju, apcerējumu un memuāru klāsts.

10.jpg (4448 bytes)09.jpg (4127 bytes) 90.jpg (4565 bytes)11.jpg (3115 bytes) 16.jpg (5065 bytes)


Apgāda dvēsele bija Dagnija Šleiere (10. 05. 1919. - 24. 01. 1993.). Pateicoties viņas pašaizliedzīgajam un erudītajam darbam apgāds varēja izdot daudzas latviešu lasītājiem nozīmīgas grāmatas. Dagniju Šleieri vislabāk raksturo viņas pašas sacītais: "Visa mūsu bagātība ir brīvais vārds".
Grafiķis Normunds Hartmanis (dzimis 1924. gadā Rīgā) savus mākslinieka mūža 40 darba gadus veltījis apgādam Daugava. 140 grāmatas iznākušas ar mākslinieka veidotajiem vākiem un māksliniecisko iekārtojumu. Normunda Hartmaņa gaumīgie un prasmīgie izdevumi guvuši atzinību kā latviešu, tā zviedru un starptautiskajā vērtējumā.

22.jpg (6306 bytes) 13.jpg (4697 bytes) 15.jpg (4711 bytes) 14.jpg (4689 bytes)
12.jpg (3328 bytes) 18.jpg (3777 bytes) Kopš 1994. gada apgāds Daugava darbojas Latvijā. Pirmās Rīgā izdotās grāmatas bija Zigmunda Skujiņa noveļu izlase "Stāstītāja svētdiena" un Dagnijas Šleieres atceres dienā klajā laistās Andreja Johansona eseju grāmatas "Pakavu dunoņa" un "Vēju mezgli".
Rīgā izdots bagāts grāmatu klāsts - latviešu literatūra , tulkojumi. Nozīmīgs darbs ir Zentas Mauriņas Rakstu izdevums; uzsākta "Vēsturiskā romānu sērija - Pirmais bija Kārļa Janševska romāns "Krustnešu gūstekne", sekoja Kārļa Fimbera diloģija "Kad nāve smejas" un "Tilta pozicija", Jēkaba Janševska "Mežvidus ļaudis".
Mūsdienu literatūrā apgāds izdevis Gunta Bereļa, Gundegas Repšes, Jāņa Rambas u.c. latviešu rakstnieku darbus, jauno autoru - Irbes Treiles, Mairas Asares, Liānas Langas grāmatas.
19.jpg (4196 bytes) 20.jpg (4257 bytes)
17.jpg (4458 bytes) 21.jpg (4310 bytes)

Plašs ir tulkotās literatūras klāsts: Žanīnas Buasaras, Dafnes Di Morjē, Roberta Mūzila, Romēna Gari un daudzu citu pasaulē ievērojamu rakstnieku darbu tulkojumi latviešu valodā.
2000. gada 8. septembrī apgāds Daugava atzīmēja savu 55 gadu jubileju. Svētku reizē Akadēmiskajā bibliotēkā viesojās zviedru rakstnieks Torgnijs Lindgrēns, kura romānu "Gaisma" tulkojusi Solveiga Elsberga un grāmatas vāka autore ir Lilija Dinere.

77.jpg (3840 bytes) 70.jpg (7245 bytes)71.jpg (2797 bytes)

Apgāds Daugava turpina darbu, palikdams uzticīgs savai devīzei - Daugavas grāmata ir laba grāmata.