Apgāda "RaKa" 10 gadu jubilejas izstāde


2001. gada 14. novembrī izdevniecība "RaKa" Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā atklāja savu 10 gadu jubilejas izstādi. 5 gadu jubileju atzīmēja izdevniecības tipogrāfija un žurnāls "Skolotājs".

02.jpg (4757 bytes)03.jpg (4611 bytes)05.jpg (5199 bytes)07.jpg (4483 bytes)09.jpg (5048 bytes)
101.jpg (4058 bytes)107.jpg (4663 bytes)108.jpg (5126 bytes)104.jpg (4859 bytes)
105.jpg (4384 bytes)106.jpg (4905 bytes)103.jpg (3533 bytes)102.jpg (4239 bytes)
14.jpg (5720 bytes)

1991. gada 14. novembrī Romāns Alhimionoks nodibināja individuālo uzņēmumu "RaKa" ar noteiktu mērķi - nodarboties ar grāmatu izdošanu. Pavisam drīz tika izlemts, ka tās būs mācību grāmatas. 1992. gada pavasarī un vasarā viena no lielākajām Anglijas izdevniecībām Macmillan ar Britu Padomes starpniecību vēlējās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skolās izplatīt angļu valodas mācību grāmatas.
1992. gada 19. jūnijā "RaKa" noslēdza līgumu ar izdevniecību Macmillan par mācību komplekta Comas 1 - 4 izdošanu. Līdz ar to sākās izdevniecības "RaKa" darbība mācību grāmatu izdošanā.

1995. gadā izdevniecībā parādījās daži oriģināldarbi pedagoģijā un vācu valodā. Tā pedagoģijas zinātņu doktore Irina Maslo izdeva grāmatu" Skolas pedagoģiskā procesa diferenciācija un individualizācija".
1996. gadā sāka iezīmēties izdevniecības darbības lauks. Šajā gadā iznāca pirmās mācību grāmatas, kuras saņēma IZM apstiprinājumu kā eksperimentālās mācību grāmatas.

1996. gada 2. februārī tika parakstīts akts par tipogrāfijas pirkšanu, un 20. martā, Zigmunda Alhimionoka vadībā, tipogrāfija sāk drukāt pirmo grāmatu.
1997. gads iezīmējās ar jauniem virzieniem izdevniecības darbā: jauns cikls kultūras vēsturē, tiek veidotas mācību grāmatas mājturībā, uzsākta sākumskolas mācību grāmatu un līdzekļu izdošana, sāk iznākt žurnāls "Skolotājs".
Par žurnāla "Skolotājs" galveno redaktori konkursa kārtībā kļuva Anita Šmite. Tika izveidots žurnālam pielikums - "Mazā pedagoģiskā bibliotēka", kurā izdod pedagoģiska un psiholoģiska satura grāmatas skolotājiem.
12.jpg (2648 bytes)
13.jpg (2271 bytes)

Izdevniecība turpina un paplašina savu darbību izdodot mācību grāmatas dažādām klašu grupām: vēsturē, filozofijā, ētikā, mūzikā, civilzinībās, ekonomikā, latviešu un svešvalodu apguvē.

15.jpg (4328 bytes) Grāmatu apgādam "RaKa" visā tā darbības laikā ir cieša sadarbība ar Latvijas Akadēmisko bibliotēku. Te noritējuši daudzi no apgāda pasākumiem - gan jaunizdoto grāmatu atvēršanas svētki, gan skolotāju konferences, pārrunas par apgāda izdotajām mācību grāmatām. "RaKas" izdotās grāmatas bibliotēka allaž saņēmusi dāvinājumā no izdevniecības vadības, lai tās glabātu nākotnei kā šī laika grāmatniecības liecību un lai sniegtu iespēju interesentiem iepazīties ar šo izdevumu saturu. Savukārt bibliotēkas darbinieki sadarbībā iesaistās, izpalīdzot ar bibliotēkas fondos rodamo informāciju.
10.jpg (1408 bytes)- Radoši cilvēki. Gan tie , kas paši rada, gan tie, kas to veicina. Katra grāmata ir daudzu cilvēku saskaņotas darbības un darba rezultāts.