Gleznotājas Zentas Kuples piemiņas izstāde
(1901 - 1985)


17.jpg (5262 bytes) 21.jpg (4054 bytes)
52.jpg (5320 bytes) Gleznotāja Zenta Kuple ir dzimusi 1901. gada 9. oktobrī Rencēnu pagasta "Gaiļos" turīgu zemnieku ģimenē. Tēvs - Kārlis Meneks un māte Minna Meneka.

1921. gadā Zenta Kuple absolvējusi vidusskolu Valmierā un līdz 1924. gadam dzīvojusi Valmieras apriņķī, no 1924. līdz 1942. gadam Rīgā, bet no 1942. gada bijušajā Berģu ciemā netālu no Langstiņiem.

1931. gadā Zenta Kuple ir beigusi Latvijas Mākslas akadēmijā profesora Jāņa Roberta Tilberga vadīto Figurālās glezniecības meistardarbnīcu ar diplomdarbu - lielformāta gleznu "Sievietes pirtī".

60.jpg (6112 bytes)
23.jpg (5139 bytes) 61.jpg (7999 bytes) 57.jpg (5986 bytes)
66.jpg (8101 bytes)
Pēc Latvijas Mākslas akadēmijas divus gadus (1932,1933) apmeklējusi mākslinieka un pedagoga Arvīda Dzērvīša vadīto Rīgas valsts Mākslas amatniecības skolu. Māksliniecei ir bijusi iecere papildināt zināšanas un iemaņas lietišķās mākslās arī ārzemēs, bet šo nodomu pārtraucis Otrais pasaules karš.

Četrus gadus (1934. - 1937.) Zenta Kuple strādājusi kā žurnāla "Zeltene" ilustratore , galvenokārt zīmējot vākus un dodot rokdarbu metus.

No 1940. līdz 1941. gadam Z. Kuple ir bijusi Tēlotājas mākslinieku arodbiedrības biedre. Māksliniece darbojusies glezniecībā ar īsākiem pārtraukumiem līdz pat Otrā pasaules kara beigām, bet pēc tam gleznot atsākusi jau pēc ilga pārtraukuma - 1960. gada sākumā. Mirusi 1985. gada 17. oktobrī un apglabāta Pirmajos Meža kapos ģimenes kapavietā.

22.jpg (5269 bytes)

Zenta Kuple strādājusi pasteļglezniecībā un grafikā - galvenokārt dažādās zīmējuma tehnikās. Darinājusi portretus, figurālās kompozīcijas, ainavas, klusās dabas, atsevišķas žanra ainas. Mākslā paticis improvizēt ar kompozīciju, krāsu, telpu, apjomu, gaismas plūdumu, ar izdomātiem tipāžiem psiholoģiski intonētās noskaņās, ar dabā noskatītiem motīviem, ziedu trauslo atveidu izcēlumu u.t.t. Tomēr visā mākslinieces jaunrades pamatā ir bijis vērīgs, jūtīgs, iekšēji pārdzīvots konkrētu realitātes motīvu tvērums, ko caurvij liriski gaišs pasaules skatījums.

32.jpg (5693 bytes) 36.jpg (7640 bytes) 41.jpg (5521 bytes)

Ieraksts atsauksmju grāmatā: "Savu 100. dzimšanas dienu Zenta Kuple svin aizsaules dārzos, bet mēs, zemes bērni, savu dvēseli veldzējam viņas radīto ziedu maigajā starojumā, dzimtenes dabas valdzinājumā, sievietes dvēseles spēka un kautrā skaistuma atspulgos."

(26. 10. 2001.)

Izstādi izkārtoja mākslinieces meita - mākslas zinātniece Zaiga Kuple.

46.jpg (7293 bytes)