Latvieši Brazīlijā


01.jpg (6262 bytes) 02.jpg (4207 bytes)
2000. gada 21. decembrī Latvijas Akadēmiskā bibliotēka un Brazīlijas latviešu draugu fonds atklāja izstādi "Latvieši Brazīlijā". Izstādes mērķis bija iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar mazāk zināmu latviešu tautas vēstures daļu - latviešu izceļošanu un vairāk nekā 100 gadu izdzīvošanu Brazīlijā.
Latviešu izceļošanu uz Brazīliju ierosināja tautsaimnieks Kārlis Balodis (1864 - 1932). Pirmie latvieši aizbrauca uz Brazīliju 19. gadsimta deviņdesmitajos gados, apmēram 600 - 800 latviešu. 1906. gadā Brazīlijā ieradās ap 400 - 800 ieceļotāju un nodibināja Novo Odesas koloniju.
Nākamais izceļotāju vilnis uz Brazīliju no Latvijas devās 1922. un 1923. gadā, apmēram 2000 cilvēku. Tie bija baptisti, kuri izceļoja reliģisku jūtu vadīti, apmetās dziļā mūžamežā un nodibināja tur Vārpas koloniju.
Pēc Otrā pasaules kara Brazīlijā ieradās tā sauktais trimdinieku vilnis.
Izstāde "Latvieši Brazīliā" atspoguļoja grāmatās un presē publicētos materiālus, dokumentus, fotogrāfijas, pētījumus, kurus veicis Brazīlijas latviešu draugu fonds. Brigita Tamuža, Nora Vilmane, Irisa Priedīte izveidojušas savdabīgu pārskatu par atsevišku ģimeņu un latviešu kopienas likteņiem svešumā.
palma.JPG (11435 bytes)
03.jpg (4682 bytes)04.jpg (4628 bytes)
Izstādi iekārtojot
05.jpg (4253 bytes)06.jpg (3721 bytes)
Izstādes atklāšana: V. Kocere, B. Tamuža, I. Priedīte

07.jpg (3936 bytes) 08.jpg (3562 bytes) 09.jpg (4421 bytes) 10.jpg (4982 bytes)

11.jpg (3914 bytes) 13.jpg (4558 bytes) 12.jpg (4965 bytes) 14.jpg (5469 bytes)
Ceļojums uz kastēm
15.jpg (4570 bytes) 18.jpg (4842 bytes) 16.jpg (4838 bytes) 17.jpg (4671 bytes)
20.jpg (3971 bytes)