Izstāde "No pagātnes uz nākotni" (Latvijas un Austrijas kultūrvēsturiskās saiknes")


Pirms Austrijas Republikas prezidenta Tomasa Klestila vizītes Latvijā, Akadēmiskajā bibliotēkā notika izstāde "No pagātnes uz nākotni", veltīta Austrijas un Latvijas kultūrvēsturisko saikņu izpētei.

31.jpg (4995 bytes)33.jpg (4099 bytes)32.jpg (4383 bytes)

Bibliotēkas Rokrakstu un seno grāmatu nodaļā glabājas 16. gadsimta grāmatas, kuras vēsta par Austrijas ķeizarvalsts vēsturi un tās valdnieku likteņiem. Varēja apskatīt arī pašu ķeizaru rakstītās vēstules, dokumentus un autogrāfus: Austrijas erchercoga Leopolda Wilhelma raksts,. (1641) Marijas Terēzijas vēstules un grāmatas par viņas dzīvi, Jozefa II rokraksti (1761), 1800. gada Franz II patents. Izstādē līdzās senajiem rokrakstiem atradās 19. gs. Eiropas valstu un Vīnes vēstures grāmatas. Habsburgu monarhijas galma noslēpumi atklājās izstādes stendos.

37.jpg (4849 bytes)34.jpg (4997 bytes)35.jpg (5379 bytes)36.jpg (5128 bytes) 40.jpg (4337 bytes)
39.jpg (5142 bytes) 38.jpg (4569 bytes) 41.jpg (5160 bytes) 43.jpg (4839 bytes)
44.jpg (4399 bytes) 46.jpg (5424 bytes) 48.jpg (5544 bytes) 49.jpg (4994 bytes) 45.jpg (4428 bytes)
47.jpg (4322 bytes)Pirmie raksti par Austrijas valsti latviešu presē parādās ap 19.gs. vidu. Vīnē 1890. gadā latviešu valodā izdota Davida dziesmu grāmata. Ar Austriju saistās pirmā latviešu grāmatzīme, kuru mākslinieks Rihards Zariņš 1897. gadā Vīnē darina savai līgavai. R. Zariņš Vīnē mācījies ofortista V. Ungera darbnīcā. 19. gs. beigās latviešu vēstures un ģeogrāfijas grāmatās atrodami Austrijas valsts apraksti.
52.jpg (5574 bytes)50.jpg (5607 bytes)51.jpg (4280 bytes)53.jpg (5592 bytes)54.jpg (4901 bytes)

Brāļi Kaudzītes uzrakstījuši savus ceļojuma iespaidus (1896) par Austriju un Vīni. Viņi ne vien apskatījuši un aprakstījuši Austriju, bet arī atveduši piemiņai pa kaltētai lapai un ziedam no šīm vietām. Ar Vīni saistās latviešu režisora Jāņa Gūtera un aktrises Marijas Leiko vārdi. 20.gs. sākumā Austrija Latviju apgādāja ar sirpjiem, izkaptīm, dāmas ar Vīnes cimdiem.

55.jpg (4858 bytes)56.jpg (4527 bytes) To, ka Vīne ir sapņu, mūzikas un mākslas pilsēta apliecina raksti periodikā un daudzie vecie ceļveži, pilsētas kartes un atklātnes, kuras glabājas bibliotēkas fondos. 1921. gada 17. februārī Austrijas atzīst Latvijas Republiku de iure. Nodibinās savstarpējas diplomātiskās attiecības.
61.jpg (5579 bytes)60.jpg (5359 bytes)57a.jpg (3902 bytes)57b.jpg (3321 bytes)64.jpg (5325 bytes)

Uz Vīni latvieši brauca studēt. 1927. gadā Vīnē nodibināja "Latvijas studentu biedrību Austrijā". 1927./28. gada ziemā Vīnē bija 49, bet Austrijā pavisam 65 latviešu studentu. Savus iespaidus par Vīni un Austriju mums atstājuši Jānis Akuraters un Jānis Jaunsudrabiņš, kurš ne vien aprakstījis, bet arī gleznojis Austrijas ainavas. Jānis Grots dzejoļu krājumā "Vakara mākoņi" tiroliešiem veltījis daudzus dzejoļus. Labus vārdus par Vīnes cilvēkiem ir sacījusi Zenta Mauriņa.

59.jpg (11813 bytes)63.jpg (6476 bytes)62.jpg (8682 bytes)

1934. gadā Rīgā koncertēja Vīnes zēnu koris, 1935. gadā Nacionālajā Operā uzstājās Vīnes filmu artisti. Savukārt latviešu kora mākslinieki uzstājās Vīnē. Žurnālisti, mākslinieki un studenti devās no Rīgas uz Vīni un no Vīnes uz Rīgu. Latvijas prese atspoguļoja Austrijas un Vācijas apvienošanos.

66.jpg (4862 bytes)65.jpg (3464 bytes)68.jpg (7252 bytes)69.jpg (4953 bytes)67.jpg (5492 bytes)

70.jpg (5420 bytes) Pēc Otrā pasaules kara Austrijā bija izvietoti ap 2000 latviešu bēgļu (1948). Austrijā iznāca laikraksts "Latviešu Balss Austrijā". Savu mūžu Zalcburgā nodzīvoja trimdas gleznotājs Kārlis Neilis (1906 -1991) Bibliotēkā glabājas vēstules un grāmatas, kuras latvietei Meri Staklei sūtījis aktieris, mākslinieks un rakstnieks Luis Trenkers. Padomju gados Latvijā ir notikušas Austrijas dienas PSRS. Visos laikos sportisti sacentušies sporta laukumos. Plašs ir austriešu literatūras tulkojumu klāsts. Vienmēr Rīgā ir skanējis Vīnes valsis, mīlēta Fr. Šūberta un A. Mocarta mūzika.

71.jpg (6112 bytes)72.jpg (7758 bytes)73.jpg (4546 bytes)75.jpg (5006 bytes)74.jpg (4410 bytes)
77.jpg (3615 bytes)79.jpg (4607 bytes)78.jpg (5455 bytes)76.jpg (5174 bytes)80.jpg (6668 bytes)81.jpg (5183 bytes)

2001. gada 13. septembrī LAB atklāja Austrijas un Šveices literatūras nodaļu.

a3.jpg (5599 bytes)a1.jpg (4354 bytes)a2.jpg (4508 bytes)a4.jpg (5816 bytes)
a5.jpg (4043 bytes) a10.jpg (4813 bytes) a8.jpg (5407 bytes) a9.jpg (4859 bytes)

a7.jpg (6197 bytes)