"Ceļi tuvi, ceļi tāli"
(Tūrisma attīstība Latvijā)

Atkl. 2003. g. 4. jūnijā
LAB

Ne ar pirkstu vien pa karti
Man uz tālām zemēm braukt -
Pasaule kā durvis vaļā,
Esmu pāri slieksnim jau!

V. Atāls


     [..] es priekš pāri nedēļām devos uz Ilūkstes apriņķi, šo ar daudz kalniem, ezeriem, ielejām un muižām izpušķotu malu [..]
     Vispapriekš še ir pieminams tas jaunais, no smaliem akmiņiem bruģetais ceļš, ko Šosse sauc, kas 22 verstes caur Kurzemi iet uz ta taisna lielceļa no Peterburgas uz Varšavu, Poļuzemē, un kas tikai priekš pāri gadiem še gatavs kļuvis.

No Augšpuses
Latviešu Avīzes, 1839., nr. 34


1876. gada augusta mēneša 6. dienā izbraucu ar fūrmani no Rīgas līdz Maskavas - Ārrīgas Jāņa vārtiem, kur tad fūrmani atlaidu un ar mazu ceļa somiņu mugurā kājām devos gar Daugavas malu pa veco Maskavas lielceļu uz Stopiņu (Kurtenhof) dzelzsceļa staciju, no kurienes biju nodomājis pa dzelzsceļu baukt uz veco Krievijas galvaspilsētu, uz tālo Maskavu.

A. Pumpurs
No Daugavas līdz Donavai R., 1896.
     [..] cik neapmierināmas ir cilvēku tieksmes un iegribas. Kad ceļojumi ar zirgiem pa zemes ceļu bij izrādījušies par garlaicīgiem, tad cilvēki izgudroja dzelzsceļus un vēlāk arī automobiļus, ar kuriem jau tā var ļoti ātri braukt, jo pēdējā laikā jaunie ātrbraucamie iet ar apmēram simts verstes lielu ātrumu stundā. Tagad arī tas jai ir apnicis un cilvēki cenšas iekarot gaisu, lai līdzīgi putniem varētu milzīgā ātrumā īsā laikā aizlaisties lielā tālumā, pat jūrām pāri.

J. Gavronskis
Mani ceļojuma piedzīvojumi
Kuldīga, 1913.

Zināju, ka Kaudzītes Matīss ar Reini centās būt ļoti taupīgi savos ceļojumos, allaž rēķinādami, kā tikai lētāk cauri tikt, un meklēdami, kur par mazāku naudu var paēst un pārgulēt. Mans princips bija citāds: ja jau reiz brauc "pasauli redzēt", tad neder skopoties [..]

Jānis Misiņš
Atskats
Latviešu Fotogrāfiskās Biedrības ekskursijas
1911. - 1914.
Jauku laiku un vieglu soli dzimtenes ārēs!
1934.
     Kājām nu reiz patīk labi iemīti apavi, tur viņas jūtās "kā mājās". Ieteicamas villainas zeķes. Tas gan tā briesmīgi izklausās, jo vasaras laikā - villainas zeķes! Zeķes ir dažāda biezuma un tādēļ nevajaga ņemt visbiezākās. Bet ņemat vien droši villainas. Nenožēlosat.

O. Krolls
Ceļot, ak ceļot! R., 1928.

Milzu soļiem ceļotājs
Iet pār pasauli.
Šodien te - rītu tur -
Parīt - Dievs zin kur.

L. Lazdiņš
dzej. CeļotājsRīgas Jaunatnes Tūristu biedrība dibināta - 1919. g.
Latvijas Tūristu biedrība dibināta - 1924. g.
Pirmā Latvijas Tūristu biedrība dibināta - 1929. g.     Latvijā patlaban dzīvu interesi piegriež starptautiskās tūristu straumes novirzīšanai uz Baltijas piekrasti, kas gan mazāk panākams mums vieniem savrūp, bet vairāk kopīgi ar mūsu piejūras kaimiņiem, lai tūristiem rastos vienots Baltijas valstu maršruts un lai to varētu pienācīgi reklamēt visos ievērojamākajos ārzemju centros, atverot tur īpašus birojus un pieslēdzoties vispasaules ceļotāju lielceļiem.

J. Kārkliņš
Balkāni R., 1937.

     Ceļojumā! Ceļojums ir jauks! Tas atbrīvo no rūpēm, no ikdienības.. Tas ir kā svētdiena.

Ā. Erss
1939.   


     Zini - un to tu agri vai vēlu atzīsi - ka tālās, svešās zemes izliekas kairinošas un interesantas, bet tomēr visinteresantākā un mīļākā ir dzimtā zeme.

P. Akmens
Āfrikā, 1927. g. rudenī

 

 


 

 

 

 

     Esiet it visur laipni un vienkārši! Tie, kas atstāj mājās nevien savu gultu, bet arī pieklājību un smalkjūtību, pārvelk baļķi ceļam uz tūristu kustības tālākiem sasniegumiem.

K. L. Vanags
Vadonis ceļojumiem pa Latviju
R., 1934


Ai, dzimtene, tu esi viss,
Kas ir, kas būs, kas pagājis,
Kas darāms un kas darīts.
Tu - manas tautas liktenis,
Tu manai tautai esi viss,
Tu - mūsu rīts un parīts.

V. Veldre


VII dziesmusvētku laikā 1931. gadā no 19. līdz 22. jūnijam notika pirmā Tūrisma propagandas nedēļa.     Ja ekskursijā daudz brīva laika, ieteicams iet talkā saimniekam lauku darbos (pie siena, mēslu vešanas u.t.t.) Vakaros vadītājs ar saimnieka piekrišanu var izrīkot romantisku ugunskuru, pie kura jāaicina arī mājas saime un gājēji. Ugunskurs beidzams ne vēlāk par plkst. 22.30 un noslēdzams ar Dziesmu brīvai Latvijai.

Vasaras ceļojumi. R., 1937.

Ja tu viens īsts tūrists esi,
Godam savu vārdu nesi:
Nebradā pa kviešu druvu,
Neej niknam bullim tuvu,
Olu čaulas nemētā,
Negriez vārdus ozolā!

Kuri - Beri
1939.

     Strādnieku saimē ļoti izplatīti ceļojumi ar divriteni. Pie arodbiedrību tūristu kopām ieteicams nodibināt riteņbraucēju ekskursiju grupas. Ceļojumos ar divriteni nedrīkst braukt ātrāki kā 10 - 15 km stundā, pie kam pēc katra 1 stundas brauciena 5 - 10 minūtes noteikti jāpaiet kājām, tas pasargās sirdi un kāju muskuļus no pārpūlēšanās.

Vasaras ceļojumi. R., 1937.


...“Dzirdēju, kaimiņien, ka jūsu dēls savā jaunajā autombilī esot uzsācis apkārtbraucienu pa Latviju. Vai tad nav rakstījis, kā viņam iet?”
...”Kā nu nē, vienu karti atsūtīja no Cēsu policijas iecirkņa, otru - no Valmieras slimnīcas.”

(1939)

 

 


     Izbraucot, mums uz trim vīriem bija divējas brilles, bet pārbraucot tikai vienas. Vēl mums bija bez parastām vestēm - tā katram sava - arī viena korķu veste pret slīkšanas briesmām.

J. Vainovskis
Trīs klenderi laivā R., 1926.


     Ja jums ziemā ir kaut viena brīva diena, ziedojiet to slēpošanai. Tā būs pirmā reize, bet nekad pēdējā.

K. L. Vanags

Visskaistākais ceļojums Latvijā
Rīga, tu latviešu Roma un Meka,
Mūžam uz tevi mums neaizaugs tekas,
Mūžam tavs vārds kā sidraba stīga,
Aicinās, vilinās, sauks - ak, tu Rīga!

P. Aigars     Līdz šai vietai nu mēs jau esam tikuši, un tūdaļ mēs dosimies tālāk. Vienīgi šo mazo brīdi mēs paskatāmies atpakaļ, paceldami cepuri visam, kas bijis redzēšanas vērts. Un tāds ir bijis viss, kas vien redzēts.
     Bet mēs paši? Vai esam bijuši cienīgi to visu redzēt?

V. Veldre
Dzīve pie jūras, R., 1938.


Visus mūs vieno dabas varenums un skaistums, saule gaiss, zeme un ūdens, kas mūžam atjaunojas un atjauno.

Jānis Jaunsudrabiņš
     -Re, nu, pat vilcienam pasaulē vairs nevar ticēt,- pukojas kāds braucējs. -Teica, ka līdz Slokai skries kā vējš, bet nekā. Bulduros stāv kā nagla.

K. Students
Ceļinieks R., 1938.

     Mēs nedrīkstam savas ievas un purenes mainīt pret svešzemju orchidejām un lilijām. Tveriet spieķi - skaistā Latvija jūs aicina! [..] ikviens kājām nostaigātais kilometrs attālina tūristu no ārstu kabinetiem, slimo kasu aptiekām un dūņu vannām. Ja gribat taupīt veselību, netaupait zābaku zoļu, jau ir veca patiesība!

K. L. Vanags
Vadonis ceļojumiem pa Latviju
R., 1934.Bezdelīgas nav tik straujas,
Kā uz jūru Gauja raujas,
Pāri Vidzemei kā stīga
Skanēt skan tā nemierīga.

P. Rozītis
     Sauss laiks sagaidāms, ja maijvaboles lido vakaros. Ja dzird vardes kurkstam, arī sagaidāms labs laiks. Jauni kurmju rakumi norāda uz lietu. [..] Pērkoņa negaisu norāda govju bizošana. Ja kaķi bieži laizās, tad bez “ciemiņiem” sagaidāms arī slikts laiks. Ceļojot turiet acis vaļā un pamēģiniet arī jūs pēc saviem novērojumiem pareģot nākošo laiku.

K. L. Vanags
Vadonis ceļojumiem pa Latviju
R., 1934.     Lai dzīve māna un viļ, lai sit rētas, kas mūžam nesadzīst, viņa tomēr ir skaista. To es šovakar tik dziļi izjūtu svešā ceļa malā sēdot uz baļķu kaudzes, kad apkārt laižas kluss vasaras novakars, smaržo pupas un dilles.

K. Students     Un tad šis bija Staburags, tas pats, kurp devās visi ļaudis no Vidzemes un Kurzemes kā kādu brīnumu skatīties; tas pats, kurp katru svētdienu gar Vīganti peldēja cēli lielās, ļaudīm pildītās laivas ar kuplām meijām, sarkanraibiem karogiem, ar mūziku un skaņām gaviļu dziesmām!

Valdis
Staburaga bērni     Ceļot nav tik viegli, kā piekraut somu ar desām, pīrāgiem un spirdzinošiem dzērieniem.

L.Šanteklers
1939.

     Ja kārojat īstu dabas baudījumu, tulznas papēžos, tad apaujiet tūristu zābakus, uzvelciet mugurā vējjaku, pieblietējiet mugursomu tā, lai stiepjot piepamst roku dzīslas, un kāpiet uz riteņa, slēpēm, rāpieties laivā vai vienkārši - kājiņām, un uz priekšu!

E. Eglītis
1998.


     [..] Latgalei ir viena liela priekšrocība: viņa ir skaista! Cilvēki brauc uz ārzemēm un izdod lielu naudu, lai tur redzētu skaistu dabu. Nu mēs sāksim sludināt: - ja kāds grib iepazīties ar citiem dzīves apstākļiem, nekā tie ir Kurzemē un Vidzemē, tad lai viņš brauc uz Latgali. Latgale ir viena no mūsu valsts vainaga trim zvaigznēm, līdzvērīga, skaistāka un, varbūt, pat vēl bagātāka kā citas.

Dr. K. Ulmanis
1934.

     Garākiem ceļojumiem ieteicams tomēr līdzi jemt rudzu maizi (pilngraudu) un sviestu (galvenokārt apmeklējot Latgali). Ēst vajag tikai tad, kad ir izsalkums un ne vairāk, kā tikai izsalkuma apmierināšanai! [..] Neaizmirstiet, ka īsta tūrista uzturas vielas nav vis maize vai kartupeļi, bet gan saule un gaisa skābeklis.

K. L. Vanags
Vadonis ceļojumiem pa Latviju
R.,1934.

     Uz Rēzekni visiem jāatbrauc, jo viņa ir un paliek Latgales sirds!

Dr. K. Ulmanis
1935.g. 30. 05.

     ..nav ceļotāju, kas uzsākot iecerētās gaitas, nepārdzīvotu patīkamu, pacilājošu satraukumu. Šeit nedomāju parasto labsajūtu, kas sākas jau ar formalitāšu kārtošanu, pārrunājot ar draugiem priekšā stāvošo braucienu un kārtojot ceļa somas. Īsto satraukumu var izjust tikai lidostā, dzelzceļa stacijā, okeānu tvaikoņu uzgaidāmās telpās vai arī tālsatiksmes autobusu piestātnē.

K. Pētersons
1966.


     Mans draugs, ja tu vēl Romu neesi redzējis, tad kādā gaišā dienā tu viņu ieraudzīsi savas mīļākās apskaidrotā sejā. Un ja tev vēl viņas nav, tad paskaties kāda bērna acīs, kurš ceļmalā plūc pirmās pavasara puķes. Arī viņās ir daļa no mūžīgās Romas.

K. Skalbe
[1920]

     Jo tālāki ceļi, jo drīzāk skrien laiks.

P. Klāns
1966.
No baltiem bērzu stumbriem
es gribētu celt tiltu no
Latvijas uz Somiju un tālāk
uz visu pasauli.

Z. Mauriņa, 1939.

Motorkuģītis “Koknesis” būvēts speciāli tūristu vajadzībām 1937.g. pavasarī, izmaksājis Ls 50.000

Tūristu kuģis “Banga” 1939. gadā 19 izbraucienos pārvadāja 2935. personas. 1939. gadā vietējo ceļotāju skaits pārsniedza 185.000.Sūdzības par apstākļiem Latvijā, kas traucē tūristu kustību iesniedzamas ekskursiju un tūristu biedrībām vai iekšlietu min. tūrisma birojam (tālr. 93821).

1934.'

     Cik savādi ir cilvēkam, pirmo reizi minot zemi, par ko viņš tikdaudz domājis. Tu drīksti ieelpot tās gaisu, raudzīties tai acīs un tomēr nesapņot. Bet liktenis, ka nereti, iegūdami īstenībā kaut ko, mēs it kā zaudējam ideālu par to.

R. Rudzītis
     Āfrikā būt un tuksnesi neredzēt, būtu nepiedodama aplamība. Tādēļ varēju laimes māmiņai pateikties, kas man atļāva šo retu skatu baudīt. Gan tur nav nekas īpašs redzams, tikai smiltis un smiltis vien, un tad zvēru kaukšana vai kāda milzu čūska; tas ir viss; bet neaizmaksājam ir atziņa, ka arī tu esi reizi Āfrikas lielā smilšu tuksnesī bijusi!

M. Freimane
Ceļa apraksti Liepāja, 1884.

     Iebraucot svešā pilsētā, katram ceļotājam sirdī iezogas ziņkārība un uztraukums. Tu nezini, ko svešā pilsēta tev dos, cik labvēlīga tev būs, kādus brīnumus atklās. Ieiesi kā kinofilmā, iemaldīsies kā mežā.

Ā. Erss
1939.     Ēģiptiešiem ir sakāmvārds: Kas reiz dzēris Nīlas ūdeni, tam vienmēr slāps pēc tā. Es gribētu teikt: Kas reiz sildījies Ēģiptes saulē, tas vienmēr ilgosies pēc tās.

E. Zālīte
Saules zeme Ēģipte, R., 1937.


Edītes Muižnieces kolekcija

     Zēnībā sapņoju iepazīt pasauli. Kad paaugos, apjautu, ka nav iespējams aptvert neaptveramo. Šī apziņa nostabilizējās, kad sāku kājot pa Latviju.

Ē. Hānbergs6.-b klases skolēni savas ekskursijas laikā apmeklēja kolchoza “Mārupe” pirmo dārzniecību, dzirnavas, centra liellopu fermu, ciema padomi un skolu. Pēc šo objektu apskatīšanas paredzētā talka kukurūzas novākšanā nevarēja notikt lietus dēļ.

1955.
     Lietderīgi, lai pārgājienam (ekskursijai) nebūtu tikai viens mērķis, piemēram, kāda konkrēta objekta apskate. Daudz vērtīgāka šī ekskursija būs tad, ja ceļā uz galveno objektu iztirzās arī citus jautājumus, kas saistīti, piemēram, ar dabu, sociālistisko celtniecību utt., jo tas ievērojami paplašinās redzes loku.

Novadpētniecības, ekskursiju un tūrisma materiāli.
R., 1955.

     Vulkānus nevar izpētīt no attāluma. Tāpēc es nogaidīju, kad tie pārstās “spļaudīties”, un līdu tajos iekšā...

A. Liepa
1975.

     Grupas dalībnieks - fotoaparāta īpašnieks, kas vislabāk prot fotomākslu, tiek nozīmēts par grupas fotogrāfu. Lai fiksētu svarīgākos un raksturīgākos momentus un objektus, fotogrāfam ieteicams iepriekš sastādīt aptuvenu fotouzņēmumu plānu.

P. Rusmans
Tūrisms R., 1954.

     Pēdējās dienās vienalga neko vairs nevar paspēt. Nez kādēļ mugursoma vienmēr paliek nesakārtota līdz pat beidzamajam brīdim, bez tam izskatās, ka šitās bikses un šitā jaka tajā vairs nebūs ietūcāma iekšā. Un tāpat jau kaut kas būs aizmirsies...

U. Tīrons
1996. Rīga – Tibeta

Nav Latvijā lielu kalnu, bet ir lieli kalnos kāpēji. Kā tas tā?

E. Zablovskis
1992.


     Kopš manī ir Latvijas un pasaules iepazīšanas sistēma, es vairs neķeru vēju un necenšos aptvert neaptveramo. Es dodos pie būtiskumiem.

Ē. Hanbergs

     Reizēm šķiet, ka vajadzētu kaut kur aizbraukt vienīgi tāpēc, lai būtu par ko stāstīt mīļotajai ziemas vakarā uz tīģerādas uz kamīna.

U. Tīrons     ...un nu Dullais Dauka jau ir laivā, busā, lidmašīnā. Bet horizonts nemitīgi bēg projām, attālinās. Tu brauc, Tu slīdi, Tu ķer un gūsti apvārsni. Nē, Tu lido. Pat ar kājām iedams, Tu lido. Tava sirds un dvēsele ir ieguvušas spārnus. Miesa mēģina tikt dvēselei līdzi. Tu esi ceļā.

J. Peters