Latvijas -Taivānas kopīgā gleznu izstāde

"Meistaru meistardarbi"


 

Tušas zīmējumi ir viena no ķīniešu tradicionālās mākslas pamatveidiem. Tā iemieso austrumu estētikas garu, papildinātu ar formālās modernās kultūras iezīmēm. Tai raksturīga īpaša tehnika un simbolu izmantošana. Tradicionālās glezniecības pamatā ir mākslinieka aktīva attieksme pret dzīvi, novērojumi un pieredze. 
   Mākslinieces, kuru darbi ir izstādīti šajā izstādē, ir atklājušas Taivānas dziļāko būtību. Mākslinieču darbos atklājas tradicionālās mākslas teorētiskie pamati caur viņu personīgo dabas uztveres prizmu un tās transformāciju mākslas tēlos.

Weber Ven-bin Šī
Taipejas misijas Latvijā vadītājs

__________________________________________________________

 

Jānis Anmanis

Dzimis 1943. gada decembrī Rīgā

Beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas rūpnieciskās mākslas nodaļu 1969.gadā

__________________________________________________________

 

Jānis Spalviņš

Dzimis 1948.gadā

1974.gadā beidzis Latvijas Mākslas akadēmiju

__________________________________________________________

 

Vladimirs Pavlovs

Dzimis 1950.gadā, Rīgā

1981. gadā beidzis Mākslas akadēmijas Mākslinieciskās konstruēšanas nodaļu.