Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Akadēmiskās bibliotēkas cenrādis
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.06.2019.

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Izcenojums

(Euro)

Pievie-

notās

vērtības

nodoklis

(Euro)

Cena ar
pievienotās
vērtības
nodokli
(Euro)

1.

Vienotas lasītāja kartes izsniegšana

1 karte

2,85

0

2,85

2.

Vienotas lasītāja kartes atjaunošana

1 karte

2,85

0

2,85

3.

Vienreizējas caurlaides izsniegšana

1 caurlaide

0,43

0

0,43

4.

Majas abonementa noformēšana

4.1.

pusgadam

1 abonements

4,27

0

4,27

4.2.

gadam

1 abonements

7,11

0

7,11

5.

Maksa par izsniegta dokumenta izmantošanu
virs noteiktas laika normas

1 diena

0,21

0

0,21

6.

SBA pakalpojumu samaksa tiek veikta saskaņā ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja cenrādi

7.

Tiešsaistes datubāzu izmantošanas samaksa tiek veikta saskaņa ar attiecīgās datubāzes cenrādi

8.

Dokumentu piegādes centru pakalpojumu samaksa tiek veikta saskaņā ar attiecīgā dokumentu
piegādes centra cenrādi

9.

Citi bibliotēkas pakalpojumi

9.1.

Melnbaltās kopijas izgatavošana uz papīra no
SBA, dokumentu piegādes centru, internēta
un lietotāju materiāliem

1 A4 lapa

0,09

0

0,09

9.2.

Krāsu kopijas izgatavošana uz papīra no SBA,
dokumentu piegādes centru, internēta un
lietotāju materiāliem

1 A4 lapa

0,28

līdz

1,42

0

0,28

līdz

1,42

9.3.

Elektroniskās kopijas izgatavošana no
lietotāju materiāliem

1 datne

0,28

līdz

1,42

0

0,28

līdz

1,42

9.4.

Elektroniskās kopijas apstrāde

1 stunda

8,54

0

8,54

9.5.

Ieraksts bibliotēkas CD matricā

1 CD matrica

0,71

0

0,71

9.6.

Ieraksts bibliotēkas DVD matricā

1 DVD matrica

2,85

0

2,85

10.

Kopiju izgatavošana no bibliotēkas krājuma materiāliem

10.1.

Kopiju izgatavošana uz papīra

10.1.1.

Melnbalto kopiju izgatavošana

10.1.1.1.

Materiāli līdz 1500. gadam

1 A4 lapa

5,69

0

5,69

10.1.1.2.

Materiāli no 1501. līdz 1600. gadam

1 A4 lapa

2,85

0

2,85

10.1.1.3.

Materiāli no 1601. līdz 1700. gadam

1 A4 lapa

1,42

0

1,42

10.1.1.4.

Materiāli no 1 701 .līdz 1800. gadam

1 A4 lapa

0,71

0

0,71

LU AKADĒMISKĀS BIBLIOTĒKAS
MAKSAS PAKALPOJUMU
CENRĀDIS (EUR)

 

10.1.1.5.

Materiāli no 1 801. līdz 1900. gadam

1 A4 lapa

0,43

0

0,43

10.1.1.6.

Materiāli (grāmatas, periodika) no
1901. gada un jaunāki

1 A4 lapa

0,09

0

0,09

10.1.1.7.

Rokraksti no 1901. gada un jaunāki

1 A4 lapa

0,14

0

0,14

10.1.2.

Piemaksas kopiju izgatavošanai uz papīra

10.1.2.1.

Piemaksa par melnbaltas kopijas
izgatavošanu uz A3 lapas

Piemaksa par 1
A3 lapu

0,07

0

0,07

10.1.2.2.

Piemaksa par krāsu kopijas izgatavošanu

Piemaksa par 1
A4 lapu

0,28

līdz

1,42

0

0,28

līdz

1,42

Piemaksa par 1
A3 lapu

1,71

līdz

2,85

0

1,71

līdz

2,85

10.1.2.3.

Piemaksa par kopijas izgatavošanu uz
fotopapīra

Piemaksa par 1
A4 lapu

1,00

0

1,00

Piemaksa par 1
A3 lapu

1,99

0

1,99

10.1.2.4.

Piemaksa par kopijas izgatavošanu uz
dekoratīva papīra

Piemaksa par 1
A4 lapu

0,28

0

0,28

Piemaksa par 1
A3 lapu

0,57

0

0,57

10.1.3.

J. K. Broces kolekcijas Monumente krāsu
kopijas izgatavošana

1 A4 lapa

14,23

0

14,23

1 A3 lapa

15,65

0

15,65

10.2.

Elektronisko kopiju izgatavošana

10.2.1.

Elektronisko kopiju izgatavošana T1FF vai JPEG formātā, krāsu dziļums - 1 bit (melnbalts) vai 8
bit (pelēkie toņi), izšķirtspēja - 150 dpi

10.2.1.1.

Materiāli līdz 1500. gadam

1 datne

5,69

0

5,69

10.2.1.2.

Materiāli no 1501. līdz 1600. gadam

1 datne

2,85

0

2,85

10.2.1.3.

Materiāli no 1601. līdz 1700. gadam

1 datne

1,42

0

1,42

10.2.1.4.

Materiāli no 1701. līdz 1800. gadam

1 datne

0,71

0

0,71

10.2.1.5.

Materiāli no 1801. gada un
jaunāki

1 datne

0,28

0

0,28

10.2.2.

Piemaksas elektronisko kopiju izgatavošanai

10.2.2.1.

Piemaksa par elektroniskās kopijas
izgatavošanu T1FF vai JPEG formātā,
krāsu dziļums - 24 bit, izšķirtspēja - 72-
150 dpi (arī J. K. Broces kolekcija
lasīšanai vai rādīšanai Power Point)

1 piemaksa

0,28

0

0,28

10.2.2.2.

Piemaksa par elektroniskās kopijas
izgatavošanu TIFF vai JPEG formātā,
krāsu dziļums - 24 bit, izšķirtspēja - 300-
600 dpi

1 piemaksa

21,34

0

21,34

 

10.2.2.3.

Piemaksa par elektroniskās kopijas
izgatavošanu TIFF vai JPEG formātā,
krāsu dziļums - 24 bit, izšķirtspēja - virs
600 dpi

1 piemaksa

25,61

0

25,61

10.2.3.

J. K. Broces kolekcijas Monumente

1 datne

64,03

0

64,03

 

elektroniskās kopijas izgatavošana TIFF vai
JPEG formātā, krāsu dziļums - 24 bit,
izšķirtspēja - 600 dpi

 

 

 

 

11.

Restaurācijas darbi

11.1.

Dokumentu restaurācija

11.1.1.

Teksta dokumenta restaurācija
(formāts A4)

1 lapa

no 3,98

0

no 3,98

11.1.2.

Kartes restaurācija (formāts līdz AI)

1 gab.

no 25,00

0

no 25,00

11.1.3.

Grafikas restaurācija

1 lapa

no 65,00

0

no 65,00

11.1.4.

Ādas iesējuma restaurācija

1 grāmata

no 120,00

0

no 120,00

112.

Kārbu izgatavošana

11.2.1.

Kārbas izgatavošana grāmatām

1 gab.

no 3,00

0

no 3,00

11.2.2.

Kārbas izgatavošana pergamentiem

1 gab.

no 20,00

0

no 20,00

11.2.3.

Grāmatas restaurācija
(formāts līdz A4)

1 grāmata

no 35,00

0

no 35,00

11.3.

Restaurētas grāmatas iesiešana

1 grāmata

no 15,00

0

no 15,00

12.

Grāmatu iesiešana

12.1.

Gramatas iesiešana cietos vākos (bez
labošanas)

1 grāmata

no 4,00

0

no 4,00

12.2.

Grāmatas iesiešana cietos vākos (ar bloka,
lapu labošanu)

1 grāmata

no 7,00

0

no 7,00

12.3.

Termolīmēta grāmata (atkārtoti)

1 grāmata

no 1,49

0

no 1,49

13.

Avīžu iesiešana

13.1.

Lielais formāts (no A3 formātā)

komplekts

no 7,00

0

no 7,00

13.2.

Mazais formāts (līdz A3 formātam)

komplekts

no 4,00

0

no 4,00

14.

Diplomdarbu iesiešana

14.1.

Cietie vāki

1 gab.

no 5,50

0

no 5,50

14.2.

Uzdruka

1 vāki

1,49

0

1,49

15.

Iesiešana spirālē

15.1.

Lapu iesiešana spirālē

1-50

A4 lapas

1,00

0

1,00

15.2.

Lapu iesiešana spirālē

50-100
A4 lapas

2,00

0

2,00