Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Austrijas un Šveices literatūras nodaļa (Austrijas bibliotēka un Šveices lasītava)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.01.2018.

Projekts „Austrijas bibliotēkas ārzemēs” radās 20. gs. 80. gadu beigās un ar Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālās ministrijas iniciatīvu tika atvērts vairākās Centrāl- un Austrumeiropas valstīs.

Austrijas bibliotēka Rīgā ir Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas un Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālās ministrijas ilgtermiņa kopprojekts.

Ar Šveices Konfederācijas Geberta Rifa fonda (Gebert Rüf Stiftung) “Swiss Baltic Net” biedrības Šveice-Latvija un Šveices Konfederācijas kultūras fonda “Pro Helvetia” atbalstu ir izveidota Šveices lasītava, kur interesenti var iepazīties ar Šveices literatūru, apmeklējot lekcijas, autoru priekšlasījumus un citus pasākumus un iepazīties ar aktualitātēm Šveices kultūras dzīvē.

Austrijas un Šveices literatūras nodaļa (Austrijas bibliotēka un Šveices lasītava) darbojas kopš 2001. gada, pamatojoties uz 2000. gada 14. decembrī parakstīto bileterāro sadarbības līgumu starp Latvijas Akadēmisko bibliotēku, kopš 2009. gada 1. oktobra LU Akadēmisko bibliotēku, un Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālo ministriju, kā arī Šveices Konfederācijas Kultūtas fonda “Pro Helvetia” atbalstu. Krājums izveidots, lai piedāvātu informāciju par ši valstu literatūru, valodu, zinātni, kultūru un aktivizētu kultūras un zinātnes apmaiņu. Informācijas resursu iegādi finansē Austrijas valdība un Šveices Kultūras fonds “Pro Helvetia”.

Austrijas un Šveices literatūras nodaļa paralēli informatīvajam darbam veic starpvalstu kultūras un zinātnes sakaru veicināšanas darbu, organizējot austriešu un šveiciešu rakstnieku lasījumus, sadarbībā ar izdevniecībām, prezentējot daiļliteratūras tulkojumus latviešu valodā, kā arī veidojot Austricas un Helveticas datu bāzi. Sadarbībā ar LU Humanitāro zinātņu un LU Vēstures un filozofijas fakultāti nodaļa organizē zinātniskās konferences un seminārus. Atbilstoši nodaļas darba virzieniem un krājuma specifikai tiek īstenoti sadarbības projekti ar bibliotēkām, muzejiem, arhīviem un citām organizācijām Latvijā un ārzemēs.

Krājumā ir 7 699 grāmatu, periodisko izdevumu un filmu eks.