Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Krājums "CIMELIA"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.01.2018.

LU Akadēmiskās bibliotēkas cittautu reto grāmatu krājums “Cimelia” (17.–20. gs.) kopš 2013. gada septembra izvietots LU Humanitāro un sociālo zinātņu centrā Kalpaka bulv. 4.

Krājums veidots, orientējoties uz humanitāro zinātņu aktuālajiem virzieniem, un kalpo vispārīgās vēstures, bibliotēku vēstures, teoloģijas, filozofijas, filoloģijas, kultūrvēstures studijām, interdisciplināriem un starpkultūru pētījumiem, kā arī Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” ietvaros aktuālajām tēmām.

Krājuma senākajā daļā ir Apgaismības laikmeta izdevumi. Nozīmīgs ir 19. gs. otrās puses zinātniskās literatūras klāsts un vācu kultūras telpas historiogrāfiskie izdevumi, uzziņu literatūra, enciklopēdijas un skaidrojošās vārdnīcas, bibliogrāfiski reti 19. gs.–20. gs. sākuma izdevumi. “Cimelia” krājumā tiek atkalapvienota Krievijas Baltijas provinču Vēstures un senatnes pētītāju biedrības Rīgā bibliotēka.

Krājuma apjoms ir 4 908 grāmatu un periodisko izdevumu eksemplāru. Visu izdevumu bibliogrāfiskie ieraksti ievadīti Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.