Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Starpkultūru dialoga centrs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.02.2019.

Ukrainas Informācijas centrs

Ukrainas Informācijas centrs (UIC) darbojas kopš 2005. gada, pamatojoties uz sadarbības līgumu starp Ukrainas vēstniecību Latvijā un Latvijas Akadēmisko bibliotēku. UIC krājums tiek veidots, lai veicinātu integrāciju un paplašinātu sadarbību starp Latviju un Ukrainu izglītības, zinātniskās un kultūras informācijas sfērā, sniegtu informatīvos pakalpojumus.

UIC veic krājuma veidošanu un lietotāju apkalpošanu, veido kontaktus ar Ukrainas augstākajām mācību, zinātniskajām un kultūras iestādēm, izstrādā zinātniskos projektus ar partnerinstitūcijām. UIC uzdevums ir informēt sabiedrību par Ukrainas vēsturi, zinātni, kultūru, literatūru, organizēt seminārus, konferences, izstādes, sekmēt kontaktu dibināšanu ar  Ukrainas valsts un sabiedriskajām organizācijām. UIC nodrošina Latvijā dzīvojošās ukraiņu kopienas un Latvijas sabiedrības piekļuvi iespējami pilnīgākai informācijai par Ukrainu, tās kultūru, zinātniskajiem un ekonomiskajiem sasniegumiem.

Krājumā ir 2 596 grāmatu, periodisko izdevumu un audiovizuālo materiālu eksemplāru, kurus dāvinājušas Ukrainas universitātes, bibliotēkas, kultūras iestādes, Ukrainas vēstniecība Latvijā u.c. Visi izdevumi ir brīvi pieejami, un tos aktīvi izmanto. Visu izdevumu bibliogrāfiskie ieraksti ievadīti Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.

2016. gadā starp LU Akadēmisko bibliotēku un Latvijas ukraiņu organizācijām tika noslēgti vairāki sadarbības memorandi. Spēkā ir noslēgtie sadarbības memorandi ar Latvijas Ukraiņu kongresu.

2017. gadā tika parakstīts sadarbības memorands starp LU Akadēmisko bibliotēku un Rīgas Ukraiņu vidusskolu.


Gruzijas Informācijas centrs 

2014. gada septembrī tika atklāts Gruzijas Informācijas centrs (GIC), kas kalpo informācijas apmaiņai, kultūras, zinātnes un izglītības sakaru attīstībai starp Gruziju un Latviju. Lielu atbalstu GIC izveidē sniedza Gruzijas vēstniecība Latvijā, Ivane Džavahišvili Tbilisi Valsts universitāte, Suhumi Valsts universitāte (Tbilisi). GIC krājumā ir 244 grāmatu, periodisko izdevumu, audovizuālo materiālu, kas saņemti kā dāvinājumi. Krājums izveidots, lai piedāvātu informāciju par Gruzijas literatūru, valodu, vēsturi, izglītību, zinātni un kultūru. Visu izdevumu bibliogrāfiskie ieraksti ievadīti Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.

2015. gada 16. aprīlī GIC apciemojis Gruzijas prezidents Georgijs Margvelašvili (Giorgi Margvelashvili) un uzdāvināja vērtīgas grāmatas.

2016. gadā tika noslēgts sadarbības memorands starp LU Akadēmisko bibliotēku un Latvijas gruzīnu biedrību “Samšoblo”, kā arī aktivizēta darbība ar Gruzijas latviešu biedrību “Ave Sol”.

LU Akadēmiskā bibliotēka sniedza lielu atbalstu Latvijas auditorijas atvēršanā Suhumi Valsts universitātē (Tbilisi), kur studenti sākuši latviešu valodas apguvi.
Kopš Gruzijas Informācijas centra izveides, to apmeklējuši daudzi ārzemju viesi, LU un citu augstskolu studenti un pasniedzēji.


Azerbaidžānas Informācijas centrs 

Azerbaidžānas Informācijas centrs (AIC), pateicoties LU Akadēmiskās bibliotēkas sadarbībai ar Azerbaidžānas vēstniecību Latvijā, durvis vēra 2017. gada jūnijā. Azerbaidžānas vēstniecība Latvijas Republikā uzdāvināja Azerbaidžānas Informācijas centram vairāk nekā 300 grāmatu eksemplāru, kas aptver bagātu Azerbaidžānas nacionālās kultūras mantojumu. Studentiem, mācībspēkiem, skolotājiem, pētniekiem un visiem interesentiem tiek piedāvāta unikāla un specifiska informācija par Azerbaidžānas vēsturi, filozofiju, literatūru, mūziku, zinātni, novadpētniecību un mākslu. Lasītajiem pieejami arī azerbaidžāņu rakstnieku un dzejnieku daiļdarbi. Visu izdevumu bibliogrāfiskie ieraksti ievadīti Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.

Īpašu vietu Azerbaidžānas Informācijas centra grāmatu plauktā ieņem latviešu dzejnieka un tulkotāja Ulda Bērziņa tulkotais azerbaidžāņu eposs “Dede Gorgud” (“Mana vectēva Korkuda grāmata”), kā Azerbaidžānas kultūras centra “Odžag” vadītāja Romāna Alijeva grāmata “Azerbaidžānas vēstures līkumainie ceļi” latviešu valodā.

Sadarbībā ar Azerbaidžānas vēstniecību Latvijā tiek organizēti apaļie diskusiju galdi, kuros piedalās LU profesori, Azerbaidžānas vēstniecības un azerbaidžāņu kopienas pārstāvji, studenti, pētnieki, žurnālisti un citi interesenti.
Kopš 2018. gada novembra AIC divas reizes nedēļā notiek bezmaksas azerbaidžāņu valodas kursi, piedalīties kuros tiek aicināts ikviens interesents.

 

Baltkrievijas Informācijas centrs 

Baltkrievijas Informācijas centra (BIC) savu darbu uzsāka 2017. gada beigās. Tā grāmatu krājumu veido vairāk nekā 750 grāmatas, periodiskie izdevumi un audiovizuālie materiāli. BIC piedāvā studentiem, mācībspēkiem, skolēniem un skolotājiem, pētniekiem un visiem interesentiem informāciju par Baltkrievijas vēsturi, kultūru, literatūru, mākslu, filozofiju un tūrisma nozari. Materiālus dažādās kultūras un zinātņu nozarēs BIC dāvinājušas Baltkrievijas universitātes, bibliotēkas, kultūras iestādes, Baltkrievijas Republikas vēstniecība Latvijā un privātpersonas. 

Baltkrievijas Informācijas centrs attīsta kontaktu dibināšanu ar Baltkrievijas augstskolām, bibliotēkām, biedrībām, un sekmē baltkrievu kopienas un citu Latvijas iedzīvotāju savstarpējās sapratnes un interpretācijas lomas paplašināšanu. BIC aktīvi sadarbojas ar Baltkrievijas vēstniecību Latvijā, Latvijas Republikas konsulātu Vitebskā, Baltkrievijas Nacionālo bibliotēku, Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Jakuba Kolasa Centrālo bibliotēku, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļu, Latvijas Baltkrievu savienību, baltkrievu biedrību „Prameņ”, baltkrievu biedrību “Svitanak” u.c. iestādēm un sabiedriskajām organizācijām.

Visi BIC izdevumi ir brīvi pieejami, un tie ir vērtīgs atbalsts LU studentiem, pasniedzējiem un pētniekiem, jo tie veido daudzveidīgu un Latvijai unikālu grāmatu krājumu. Visu izdevumu bibliogrāfiskie ieraksti ievadīti Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.

 

Uzbekistānas Informācijas centrs

Uzbekistānas Informācijas centrs (UZIC) izveidots 2017. gadā un kalpo informācijas apmaiņai un Latvijas-Uzbekistānas sakaru paplašināšanai izglītības, zinātnes un kultūras jomā. UZIC krājumu veido 28 unikālas grāmatas, kurās atrodama informācija par Uzbekistānas valsti, kultūru, vēsturi, mākslu un zinātni, atrodami Austrumu zinātnieku un domātāju filozofiskie traktāti un rakstnieku darbi. Visu izdevumu bibliogrāfiskie ieraksti ievadīti Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.

UZIC aktīvi sadarbojas ar Uzbekistānas Republikas vēstniecību Latvijā, Taškentas universitātēm un uzbeku kopienas pārstāvjiem. 2018. gada 5. oktobrī starp Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku un Draudzības biedrību “Uzbekistāna-Latvija” tika parakstīts sadarbības memorands.

Pateicoties Uzbekistānas Republikas vēstniecības Latvijā dāvinājumam, centru rotā dažādi autentiski mākslas priekšmeti un suvenīri, kas sniedz ieskatu Uzbekistānas kultūrā, mākslā un tradīcijās.