Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ukrainas Informācijas centrs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.11.2016

Ukrainas Informācijas centrs (UIC) darbojas kopš 2005. gada, pamatojoties uz sadarbības līgumu starp Ukrainas vēstniecību Latvijā un Latvijas Akadēmisko bibliotēku. UIC krājums tiek veidots, lai veicinātu integrāciju un paplašinātu savstarpējās attiecības izglītības, zinātniskās un kultūras informācijas sfērā starp Latviju un Ukrainu, sniegtu zinātniski informatīvos pakalpojumus.

UIC veic krājuma veidošanu un lietotāju apkalpošanu, veido kontaktus ar Ukrainas augstākajām mācību, zinātniskajām un kultūras iestādēm, izstrādā zinātniskos projektus ar partnerinstitūcijām. UIC uzdevums ir informēt sabiedrību par Ukrainas vēsturi, zinātni, kultūru, literatūru, organizēt seminārus, konferences, izstādes, sekmēt kontaktu dibināšanu starp UIC un Ukrainas valsts un sabiedriskajām organizācijām. UIC nodrošina Latvijā dzīvojošās ukraiņu kopienas un Latvijas sabiedrības piekļuvi iespējami pilnīgākai informācijai par Ukrainu, tās kultūru, zinātniskajiem un ekonomiskajiem sasniegumiem.

Krājumā ir 2,263 tūkst. eksemplāru un periodisko izdevumu, kuras dāvinājušas Ukrainas universitātes, bibliotēkas, kultūras iestādes, Ukrainas vēstniecība Latvijā u.c.

Ukrainas Informācijas centra grāmatu fonds ir vērtīgs atbalsts LU studentiem un pasniedzējiem, jo tās ir vienīgās Latvijā.