Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pētniecība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.01.2018.

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka veic pētniecību aptverot vairākas jomas: Letoniku, grāmatniecības vēsturi, sabiedrības un zinātnes vēsturi, starpkultūru dialogu, kultūras  un mākslas vēsturi, tekstu pirmavotu pētniecību, filozofijas un reliģiju vēsturi u.c. 

2017. gadā ar Senāta lēmumu LU Akadēmiskajā bibliotēkā tika izveidots Starpnozaru pētniecības centrs,  kas darbojas  un  attīstās  saskaņā  ar  LU  Pētniecības  mērķiem  un  prioritātēm, Bibliotēkas  zinātniskās   pētniecības  darbības  stratēģiju  un  starpnozaru attīstību Latvijā un pasaulē. Starpnozaru pētniecības centrs:

 • pēta  humanitāro  zinātņu  izcilības  jomas:  letoniku  Latvijas  un  pasaules kontekstā, starpkultūru dialogu;
 • veicina  LU  iekšējo  nozaru  sinerģiju,  veidojot  konceptuālas,  interaktīvas izstādes un izstāžu veidošanā iesaistot studējošos un mācībspēkus;
 • pilnveido atmiņas  institūcijām  un  humanitārajām  zinātnēm  piemērotu starpnozaru  pētniecības  un krājuma eksponēšanas metodoloģiju;
 • veicina  letonikas  atpazīstamību  un  zināšanu  pārnesi  no  klasiskiem, kultūrvēsturiskiem avotiem uz moderniem tehnoloģiskiem risinājumiem;
 • rada inovatīvus pētniecības rezultātus robežzinātnēs un starpnozarēs;
 • popularizē  pētījumu  rezultātus  vietējās  un  starptautiskās  konferencēs, pētījumu rezultātus publicē zinātniskos rakstos un komentāros;
 • veicina bibliotēkas un  zinātnes integrāciju;
 • sadarbojas  ar  citām  LU  struktūrvienībām,  vietējām  un  starptautiskām institūcijām un organizācijām kopīgu pētniecisko projektu īstenošanā;
 • veic pedagoģisko darbību;
 • organizē konferences, seminārus, diskusijas.

Bibliotēkas pētnieciskā darbība rezultējas vairākos virzienos:

 • konceptuālu, uz pētniecību balstītu izstāžu veidošana dažādos formātos: gan tradicionālā, gan izmantojot oriģinālus mākslinieciskus un tehnoloģiskus risinājumus;  virtuālā formātā un veidojot performances;
 • katalogu par krājuma vērtībām noteiktā tematiskā aptvērumā sagatavošana un izdošana; 
 • zinātnisku pētījumu , t.sk. monogrāfiju  sagatavošana un publicēšana;
 • semināru, konferenču, diskusiju organizēšana, vadīšana;  līdzdalība vietējās un starptautiskās zinātniski pētnieciskās aktivitātēs