Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Konference par akadēmisko rakstu krājuma „Latvija un latvieši” tapšanas gaitu un mērķiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.01.2018.

2017. gada 24. martā plkst.14.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notika konference akadēmisko rakstu krājuma „Latvijas un latvieši” jaunā izdevuma gatavošanas sakarā „Par akadēmisko rakstu krājuma „Latvija un latvieši” tapšanu: no koncepcijas līdz tās īstenošanai”

Valsts pētījuma programmas “Letonika” ietvaros Latvijas Zinātņu akadēmijā top jauns oriģināls akadēmisko rakstu krājums „Latvija un latvieši” divos sējumos. Jaunais izdevums zināmā mērā saistīts ar 2013. gada beigās iznākušo akadēmisko rakstu krājumu „Latvieši un Latvija”, jo tas veidots ar līdzīgu mērķi – apkopot un analizēt jaunāko informāciju par Latviju un latviešiem. Tomēr jaunais izdevums veidots tā , lai pastāstītu pašu svarīgāko ārzemniekiem par Latviju un latviešiem gan mūsdienu, gan vēstures kontekstā, analizējot politikas, ekonomikas un kultūras jautājumus. Rakstu tematika un saturs pakārtoti ārzemnieku izpratnei un uztverei. Jaunais izdevums iznāks atsevišķi angļu valodā un krievu valodā. Tomēr nolemts to izdot arī latviešu valodā kā pārstrādātu un papildinātu iepriekšējā izdevuma „Latvieši un Latvija” versiju. Jaunajā izdevumā salīdzinājumā ar iepriekšējo neviens no rakstiem nav saglabāts nepārveidotā vai nemainīgā veidā un klāt nākušas jaunas tēmas un jauni rakstu autori.

Konferencē ar ziņojumu uzstāsies krājuma redkolēģijas priekšsēdētājs akadēmiķis Jānis Stradiņš, kā arī citi redkolēģijas locekļi. Konferences mērķis ir ne tikai sniegt pārskatu par jaunā izdevuma tapšanu, bet arī apspriest un analizēt problēmas Letonikas pētījumos, kas skārušas topošā izdevuma kvalitāti. Paredzēts, ka akadēmisko rakstu krājums „Latvija un latvieši” latviešu, angļu un krievu valodās iznāks 2018. gadā un būs veltīts Latvijas valsts simtgadei.

Konferences noslēgumā tiks atvērts akadēmiķa Jāņa Stradiņa biobibliogrāfijas III sējums, kuru sagatavojusi LU Akadēmiskā bibliotēka.