Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Akadēmiskie lasījumi un lekcijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.01.2018.

Lekcijas nosaukums

Autors

Pasākums,auditorija

Vieta, laiks

Konstanīns Pēkšēns un Rīgas Latviešu bied-rība: materiāli LUAB krājumā (1885-1909)

Aija Taimiņa

Arhitekta Konstantīna Pēkšēna 157. jubilejas pasākums

Arhitekti, mākslas zinātnieki, inteliģence, žurnālisti

Rīga, Rīgas Jūgendstila muzejs”,

08.03.2016

Jekaterina Geņijeva manās atmiņās

Venta Kocere

M. Rudomino Viskrievijas Valsts Ārzemju literatūras bibliotēkas ģenerāldirektores, UNESCO Starptautiskās ekspertu padomes locekles, Latvijas Atzinības krusta kavalieres Jekaterinas Geņijevas (1946 – 2015) piemiņas pasākums

Latvijas Nacionālās bibliotēkas, M.Rudomino Viskrievijas Valsts Ārzemju literatūras bibliotē-kas, Latvijas Ārlietu ministrijas darbinieki

Rīga,Latvijas Nacionālā bibliotēka,

15.03.2016

Bibliogrāfiskie rādītāji

Dagnija Ivbule

LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas studenti

Rīga, LU AB Misiņa bibliotēka, 07.04.2016

Herdera draugs no Vinkelmaņa, Ēzera, Mengsa un Kazanovas loka: Strazdumuižas Voldemārs Dītrihs fon Budbergs (1740-1784)

Aija Taimiņa

Lekciju kursa „Kultūras krustpunkti 17.-18. gs.” ietvaros

Latvijas Mākslas akadēmijas maģistratūras studenti

Rīga, Latvijas Mākslas akadēmija,

22.04.2016

Krievu rakstnieku rokraksti LUAB krājumā

Venta Kocere

LU Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļas studenti un pasniedzēji

Rīga, LU AB,

19.12. 2016

Kurzemes albums un piemiņas albumu tradīcija. Kas padara "Kurzemes albumu" tik īpašu?

Aija Taimiņa

Grāmatas “Kurzemes albums. Laikmeta portrets 18. gadsimta beigu - 19. gadsimta pirmās puses piemiņas albuma attēlos” atvēršana. Autoru lasījumi

Mākslas vēsturnieki, inteliģence

Rīga, Mūkusalas Mākslas salons,

21.12.2016

LU Akadēmiskās bibliotēkas krājuma izmantošana studijām

Venta Kocere

Seminārs “Eiropas augstākās izglītības standartu īstenošana Latvijā īsā cikla augstākajā izglītībā”

Rīga, Juridiskā koledža,

20.04.2016

Materiāli vēstures skolotājiem LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas krājumā

Gunta Jaun-muktāne

Konferences “Eiropas Savienība daudzveidība: izaicinājumi un risinājumi” dalībniekiem

Rīga, LU AB,

19.06. 2016

Latvijas un Azerbaidžānas kultūrvēsturiskās saiknes

Venta Kocere

Apaļā galda diskusija “Azerbaidžānas valsts veidošanās: attīstība un perspektīvas”

Rīga, LU AB,

10.05. 2016

Starpkultūru dialogs un ekonomika

Venta Kocere

Starptautiska apaļā galda diskusija “Mūsdienu sabiedrības sociāli ekonomiskā attīstība”

Rīga, LZA,

17.11. 2016

Rakstnieka Kārļa Štrāla tulkojumi

Venta Kocere

Literārā pēcpusdiena, veltītai rakstnieka un tulkotāja Kārļa Štrāla romāna „Karš” jaunajam izdevumam

Pļaviņu novada Kultūras centrs,

30.01.2016

LU Akadēmiskās bibliotēkas krājums un pakalpojumi

Venta Kocere

Pļaviņu novada bibliotekāri

Rīga, LU AB,

28.04.2016

LU Akadēmiskās bibliotēkas krājums un digitalizācija

Venta Kocere Valdis Mazulis

Šauļu Universitātes bibliotēkas darbinieki

Rīga, LU AB,

18.04.2016

24.05.2016

Šauļu Universitātes bibliotēkai un asociācijai “Baltu centrs” dāvāto Latvijas zinātnisko grāmatu apskats

Venta Kocere Valdis Mazulis

Baltu vienības diena

Šauļu Universitātes studenti, pasniedzēji un darbinieki

Šauļi (Lietuva),

22.09.2016