Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Dalība zinātniskajās konferencēs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.01.2018.

Referāta nosaukums

Autors

Konference

Vieta, laiks

1809. gada triju Baltijas bruņniecību vienošanās par Kēnigsbergas ordeņa arhīva dokumentu izpēti un kopēšanu (1809–1816): J.K. Broce un V. F. fon Ungerns-Šternbergs

Aija Taimiņa

Starptautiska zinātniska konference „Vidzemes bruņniecība un Latvija”

Cēsis, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs

26.-27.05.2016

Jürgen Helms. Die Fata Morgana einer „alten geschrieben Liefländischen Chronica(16.-17.Jh.)

Aija Taimiņa

Baltijas Vēsturnieku komisija, starptautiska konference: 69. Baltisches Historikertreffen

Getingenes universitāte,

20.05.2016. -22.05.2016.

Par 1612. gada Rīgas panorāmu un tās „iedzīvotā-jiem”: tēlu un ideju pārnese

Aija Taimiņa

Starptautiska zinātniska kon-ference "Grāmata un sabied-rība Latvijā līdz 1945.g.”

Rīga, LNB

25.11. 2016

J. W. Krauses Zeichnungen in der Akademischen Bibliothek der Universität Lettlands

Aija Taimiņa

Starptautiska conferenceThe University Landscape in the Light of the Enlightenment”

Tartu universitāte,

05.-07.10. 2016

Mitoloģiskie aspekti 17.gs. latīņu kāzu dzejā Livonijā

Anna Strode

Latvijas Universitātes 74. Konference. Klasiskās filoloģijas sekcija

Rīga, LU HZF, 23.02.2016

Words Describing a Bride and a Groom in the 17th Century Latin Nuptial Poetry in Riga.

Anna Strode

5. starptautiskā klasiskās filoloģijas biennāles konfe-renceAntiquitas Viva 2016: Vārds vārdnīcā un tekstā

Rīga, LU HZF, 07.04.2016

Antīkais mīts 17.gs. latīņu kāzu dzejā Rīgā.

Anna Strode

XII Starptautiskā jauno pētnieku konference "Valoda, mīts, folklora, literatūra, komunikācija: virs robežām”.

Rīga, LU HZF, 03.11.2016

Tipogrāfs Gerhards Šrēders un latīņu okazionālā dzeja.

Anna Strode

Starptautiskā zinātniskā konference "Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945.g.

Rīga, LNB, 24.11.2016

 

“..grāmata bija un ir vienmēr palikusi mana politika” –  grāmatizdevējs Oskars Jēpe (1875-1951)

 Gunta   Jaunmuktāne

Starptautiskā zinātniskā konference "Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945.g.”

Rīga, LNB, 24.11.2016

 

Ontology of Art: Aristotle`s Mimesis and Gadamer`s  Play

 Ineta Kivle

World Congress of Philosophy,  University of Athens

Aristotle university of Thessaloniki

23.-28.05.2016

Horizon of Listening and Hearing

 Ineta Kivle

IMS (International Musicological Society) conference: Music as Art, Artefact and Fact

University of Stavanger

01.-06.07.2016

Ontology of Art: Aristotle`s Mimesis and Gadamer`s  Play

 Ineta Kivle

World Congress of Philosophy,  University of Athens

Athens,

10.-17.08. 2016