Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Letonikas lasījumi "Pētniecības fokusā Lejaskurzeme"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.01.2018.

2017. gada 24. novembrī plkst.12 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notika Letonikas lasījumi, kur ar saviem pētījumiem iepazīstināāja Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta zinātnieki.

Liepājas Universitātes pētnieki pēdējos gados aktīvi iekļāvušies Valsts pētījumu programmās Nacionālā identitāte un Letonika un arī ārpus tām konsekventi turpinājuši latviešu valodas, folkloras, literatūras un kultūras mantojuma un aktuālo procesu izzināšanu un aktualizēšanas darbu.

Lasījumu ievadā Liepājas Universitātes zinātnes prorektore Ieva Ozola (Dr. philol.) panorāmiskā skatījumā iezīmēs Letonikas pētījumu galvenos virzienus un rezultatīvos rādītājus Liepājas Universitātē. 

Kurzemes Humanitārā institūta vadošais pētnieks Edgars Lāms (Dr. philol.) iepazīstinās ar Kurzemes literatūras pētniecības procesa gaitu, ar novadnieciskās literatūras spilgtākajām personībām un problēmām. Īpaša uzmanība tiks pievērsta dzejnieka Olafa Gūtmaņa mākslas novadnieciskajam kolorītam un vērtībām.

Valodniece, Kurzemes Humanitārā institūta pētniece Daiga Straupeniece (Dr. philol.) stāstīs par latviešu likteņiem Latvijas- Lietuvas pierobežā Būtiņģes un Sventājas ciemos, par to, kā pakāpeniski izmainās šo ļaužu nacionālā, lingvistiskā un kultūras identitāte.

Savukārt Kurzemes Humanitārā institūta zinātniskā asistente Karīna Krieviņa (Mg. paed.) savā prezentācijā pievērsīs uzmanību kapu kultūrvides tradīcijām Nīcas pagastā, ar bēru rotājumiem saistītajiem rituāliem cilvēka mūža notikumu kontekstā.

Būs vērojama Liepājas Universitātes grāmatu ekspozīcija, būs iespēja iegādāties Kurzemes Humanitārā institūta jaunākās grāmatas (B. Laumane. Vēju un vētru grāmata; Kurzemes rakstnieku silueti, Nr. 4; V. Lēvalde. Hamleta vārdi; Bārtas dzīpari).