Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Starptautiska zinātniska konference, Kārļa Egles - 130 gadei
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.12.2017.

2017. gada 15. septembrī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notika Starptautiska zinātniska konference, Kārļa Egles - 130 gadei.

2017.gada 2. jūnijā bibliogrāfam, literatūrvēsturniekam, tulkotājam un Misiņa bibliotēkas ilggadējam vadītājam Kārlim Eglem apritēja 130 gadu. Vadīdams Misiņa bibliotēku no 1925.-1952.gadam, Jāņa Misiņa nodibināto unikālo grāmatu krātuvi Egle izveidoja par zinātnisku bibliotēku, kura veiksmīgi darbojas līdz pat mūsdienām. Kārļa Egles apbrīnojamās darba spējas izpaudās ne tikai bibliotēkas vadīšanā, bet arī bibliogrāfiskajā darbā, tulkošanas tradīciju izkopšanā, literatūrvēstures popularizēšanā, pedagoģiskajā darbībā un citās jomās. Bez tam Kārlis Egle bija zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs un LVU Bibliotēku zinātņu katedras (vēlāk nodaļas) dibinātājs un vadītājs un viens no Grāmatniecības vēstures komisijas dibinātājiem. Lai godinātu Kārli Egli un viņa veikumu, Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā 2017.gada 15. septembrī notika starptautiska zinātniska konference – “…ja Tu vari priecāties par darbu, tad tā ir Tava paradīze”, Kārlim Eglem – 130. Konferencē piedalījās desmit referenti no Latvijas, Lietuvas un Polijas. Interesantie, nozīmīgie referāti sniedz jaunu informāciju gan par Kārļa Egles daudzpusīgās darbības sfērām, gan par Misiņa bibliotēkas bagāto rokrakstu krājumu, gan par latviešu un ukraiņu un latviešu un poļu kultūras kontaktiem, kas rodami Misiņa bibliotēkas materiālos, gan arī rosina paskatīties uz sen zināmām lietām ar jaunu, filosofisku skatījumu. Konferencē nolasīto referātu krājums būs kā neliels veltījums lielam Latvijas kultūras cilvēkam, kura devums līdzšim vēl nav pienācīgi novērtēts.